DMCA.com Protection Status

Điều chuyển công tác Viện trưởng Ngôn ngữ mới chỉ là kế hoạch

TPO - Việc điều chuyển công tác đối với GS. Nguyễn Văn Hiệp mới chỉ đang trong giai đoạn thảo luận nội bộ thì đáng tiếc thông tin đã bị lộ, lọt ra bên ngoài.


GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam
Đó là thông tin được đưa ra tại văn bản của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội gửi các đơn vị trực thuộc thông báo về tình hình tại viện Ngôn ngữ học.

Theo văn bản này, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, hiện nay trên các trang mạng xã hội đã và đang đăng tải nhiều bài viết về công tác tổ chức, nhân sự tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cụ thể về công tác nhân sự đối với ông Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.

Viện Hàn lâm đã có những thông tin chính thức liên quan đến sự việc này.

Viện Hàn lâm cho hay tháng 3/2020, trên cơ sở đánh giá thực tế 8 năm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học của ông Nguyễn Văn Hiệp; lãnh đạo Viện Hàn lâm đã bước đầu trao đổi, đề xuất phương án điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp đến giữ chức vụ Viện trưởng tại một viện nghiên cứu quan trọng của Viện Hàn lâm có chức năng nhiệm vụ tương đồng, phù hợp với năng lực chuyên môn của ông Hiệp là GS.TS. Ngôn ngữ học; để tạo điều kiện cho ông Hiệp tiếp tục giữ chức danh lãnh đạo và có khả năng đóng góp được về mặt chuyên môn.

Mọi việc đang trong giai đoạn thảo luận nội bộ thì đáng tiếc là thông tin đã bị lộ, lọt ra bên ngoài, trong đó có trách nhiệm của cá nhân của ông Nguyễn Văn Hiệp.

Trước tình hình nêu trên Viện Hàn lâm đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện phối hợp cấp ủy của đơn vị phổ biến, cung cấp cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị những thông tin trung thực, khách quan về chủ trương, phương án nhân sự của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đối với Viện Ngôn ngữ học và cá nhân ông Nguyễn Văn Hiệp.

Yêu cầu cán bộ, đảng viên trong đơn vị chấp hành nghiêm các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và các quy định của Đảng và Nhà nước, không sử dụng không gian mạng để đăng tải, lan truyền và chia sẻ những thông tin sai sự thật về công tác nhân sự tại Viện Ngôn ngữ học.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt dư luận, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp, uy tín, danh dự của tổ chức và cá nhân.

Được biết trong 8 năm làm Viện trưởng, ông Hiệp mắc một số sai phạm nên năm 2019, Chi bộ Viện Ngôn ngữ học đã họp và ra quyết định kỷ luật ông Hiệp bằng hình thức khiển trách. Năm 2019, ông Hiệp xếp loại đảng viên và công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng