Sự kiện: Tuyển sinh 2009

Dự kiến điểm tuyển nguyện vọng 2

TP - ĐH Ngoại thương Hà Nội tuyển 300 chỉ tiêu để tuyển hệ cao đẳng (CĐ) ở 2 khu vực Hà Nội (200) và TPHCM (100). Tất cả các thí sinh có đủ 17,0 –18,0 điểm có thể nộp hồ sơ dự tuyển.

ĐH Thương mại tuyển nguyện vọng 2 các ngành sau: hệ thống thông  tin thị trường và thương mại: 130 chỉ tiêu; luật thương mại:100 chỉ tiêu; quản trị nguồn nhân lực thương: 70 chỉ tiêu.

Thí sinh dự tuyển  ba ngành trên có tổng điểm từ  16,5 trở lên có được tham gia dự tuyển và trường sẽ  lấy từ điểm  cao xuống.

ĐH Thăng Long: Dự kiến tuyển 1.500  chỉ tiêu NV2; điều kiện dự tuyển: 17,0 điểm trở lên, không nhân hệ số môn nào.

ĐH Công đoàn: Khoảng  20- 25 chỉ tiêu cho khoa  Bảo hộ Lao động  và khoảng 100 chỉ tiêu cho các ngành khác. Các thí sinh có tổng số các môn thi trên điểm sàn của Bộ GD&ĐT có thể dự xét tuyển NV2 trường này.

Đại học Sư phạm Hà Nội: Áp dụng đối với khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm; giữa các đối tượng: 1 điểm:

1, Ngành SP Toán (Mã 101): Khối thi: A: Điểm chuẩn dự kiến: 22.

2, Ngành SP Tin ( Mã 102 ): Khối thi: A : Điểm chuẩn dự kiến: 16,5.

3, Ngành SP Vật lý ( Mã 103 ): Khối thi: A: Điểm chuẩn dự kiến: 21,5.

4, Ngành SPKT. C. Nghiệp ( Mã 104 ): Khối thi: A: Điểm chuẩn dự kiến: 15. Tuyển 24 NV2.

5, Ngành CNTT( Mã 105 ): Khối thi: A: Điểm chuẩn dự kiến: 16. Tuyển 51 NV2.

6, Ngành Toán học ( Mã 111): Khối thi: A: Điểm chuẩn dự kiến: 17,5. Tuyển 16 NV2.

7, Ngành SP Hóa ( Mã 201): Khối thi: A: Điểm chuẩn dự kiến 20,5.

8, Ngành Hóa ( Mã 202 ): Khối thi: A: Điểm chuẩn dự kiến: 16.

9, Ngành SP sinh học ( Mã 301): Khối thi: B: Điểm chuẩn dự kiến: 20,5.

10, Ngành Sinh học ( Mã 302): Khối thi: A, B: Điểm chuẩn dự kiến cho cả hai khối: 16.

11, Ngành SP Ngữ văn ( Mã 601): Khối thi C, D1, D2, D3.: Điểm chuẩn dự kiến: Khối C: 23; Khối D1,D2,D3: 17.

12, Ngành SP Lịch sử: ( Mã 602): Khối thi: C, D1, D2,D3. Điểm chuẩn dự kiến: Khối C: 22,5; Khối D1,D2,D3: 16.

13, Ngành SP Địa lý ( Mã 603): Khối thi: A, C. Điểm chuẩn dự kiến: Khối A: 17,5; Khối C: 23.

14, Ngành Tâm lý giáo dục ( Mã 604). Khối thi: A, B, D1, D2, D3. Điểm chuẩn dự kiến: Khối A: 17,5; Khối B: 16,5; Khối D1, D2, D3: 16.

15, Ngành Giáo dục chính trị ( Mã 605). Khối thi: C, D1, D2, D3. Điểm chuẩn dự kiến: Khối C: 17; Khối D1, D2, D3: 15. Tuyển 31 NV2.

16, Ngành Việt Nam học ( Mã 606). Khối thi: C, D1. Điểm chuẩn dự kiến: Khối C: 16,5; Khối D: 15. Tuyển 10 NV2.

17, Ngành Công tác xã hội ( Mã 609): Khối thi: C. Điểm chuẩn dự kiến: 17,5.

18, Ngành GDCT - GDQP ( Mã 610): Khối thi: C. Điểm chuẩn dự kiến: 15. Tuyển 29 NV2.

19, Ngành Văn học ( Mã 611): Khối thi: C, D1, D2, D3. Điểm chuẩn dự kiến: Khối C: 20; Khối D1, D2, D3: 17.

20, Ngành Ngôn ngữ ( Mã 612). Khối thi: C, D!, D2, D3. Điểm chuẩn dự kiến: Khối C: 20; Khối D1, D2, D3: 17 điểm.

21, Ngành Giáo dục công dân ( Mã 613). Khối thi C, D1, D2, D3. Điểm chuẩn dự kiến: Khối C: 17 điểm; Khối D1, D2, D3: 15 điểm.

22, Ngành Tâm lý học (Mã 614). Khối thi: A, B, D1, D2, D3. Điểm chuẩn dự kiến: Khối A: 16,5; Khối B: 18 điểm; Khối D1, D2, D3: 15,5 điểm.

23, Ngành SP Tiếng Anh ( Mã 701). Khối thi: D1. Điểm chuẩn dự kiến: 28.

24, Ngành SP Tiếng Pháp ( Mã 703). Khối thi:D1, D3. Điểm chuẩn dự kiến: Khối D1: 22,5; Khối D3: 21 điểm.

25, Ngành SP Âm nhạc ( Mã 801). Khối thi: N. Điểm chuẩn dự kiến: 26 điểm.

26, Ngành SP Mỹ thuật ( Mã 802). Khối thi: H. Điểm chuẩn dự kiến: 24,5.

27. Ngành SP Thể dục thể thao ( Mã 901). Khối thi: T. Điểm chuẩn dự kiến: 22,5.

28, Ngành SP Mầm non ( Mã 903). Khối thi: M. Điểm chuẩn dự kiến: 18,5.

29, Ngành Giáo dục tiểu học ( Mã 904). Khối thi: D1, D2, D3. Điểm chuẩn dự kiến: 17,5.

30, Ngành Giáo dục đặc biệt ( Mã 905). Khối thi: c, D1. Điểm chuẩn dự kiến: Khối C: 18; Khối D1: 15 điểm.

31, Ngành Quản lý giáo dục ( Mã 906). Khối thi: A, C, D1. Điểm chuẩn dự kiến: Khối A: 15; Khối C: 19; Khối D1: 15 điểm.

32, Ngành SP Triết học ( Mã 907). Khối thi C, D1, D2, D3. Điểm chuẩn dự kiến: Khối C: 20; Khối D1, D2, D3: 15 điểm.

33, Ngành CĐ thiết bị trường học ( Mã C65). Khối A, B .

Khối A tuyển 30 NV2 sàn CĐ

Khối B tuyển 30 NV2 sàn CĐ

* Ghi chú:

+ Điều kiện để xét tuyển các ngành:

1, SP Thể dục thể thao: Tổng điểm 2 môn Sinh và Toán >= 8,0 điểm.

2, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật: Điểm môn Văn >=4,0 điểm.

Theo quy định trong " Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2009 "

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá