Được phép giở tài liệu... trong khi thi (!)

Từ năm học 2006 - 2007, sinh viên học môn Khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ thi theo hình thức mở, 50% thời gian tự nghiên cứu và tất nhiên khi đi thi được phép giở tài liệu... thoải mái!

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn giảng dạy các môn Khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học.

Theo đó, từ năm học 2006-2007 các trường cần thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy chuyển thành quá trình tự học của sinh viên, chấm dứt tình trạng đọc - chép trên giảng đường đại học.

Trong năm học 2006-2007 thực hiện 50% thời gian môn học cho lên lớp và 50% thời gian cho hội thảo có hướng dẫn của giáo viên và sinh viên tự nghiên cứu.

Việc tổ chức thi các môn học này, Bộ khuyến khích ra đề theo hình thức mở và cho sinh viên sử dụng tài liệu trong khi làm bài.

Lưu học sinh nước ngoài học ở các trường ĐH ở Việt Nam đều phải thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Theo Vũ Thơ
Thanh niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá