Giảng viên có bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế:

Được thưởng tiền tương đương 30 lần lương cơ sở

TP - Theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong các cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực từ 15/12, giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học có bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE sẽ được thưởng tiền tối đa 30 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học còn được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm và các hợp đồng thực hiện tại miền núi, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; được hỗ trợ 50% phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả; tính tương đương 20 giờ giảng dạy lý thuyết nếu công bố được một bài báo trên tạp chí khoa học.
  

Với giảng viên là nhà khoa học trẻ tài năng trong các cơ sở giáo dục đại học sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khác như: Ưu tiên tuyển chọn đi học nâng cao trình độ ở trong nước, ngoài nước; Tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học để phát huy, phát triển định hướng chuyên môn nghiên cứu; Ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN tiềm năng với hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; Xem xét hỗ trợ kinh phí tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và
quốc tế. 


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá