Gần 9 ngàn HS không được vào lớp 10 vì thiếu trường

TP - Theo tính toán, năm học 2006-2007, sẽ có hơn 9 ngàn HS tại Quảng Nam phải ở nhà do thiếu trường học. Trong đó, huyện Thăng Bình gần 2 ngàn em, Đại Lộc 1.200 em...

Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS cả tỉnh năm nay là hơn 33 ngàn em; trong khi đó, chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 chỉ là 24,7 ngàn em. Số còn lại hơn 9 ngàn em đành phải ở nhà.

Lý do là thiếu trường học; trong đó, huyện Thăng Bình gần 2 ngàn em,  Đại Lộc 1.200 em, Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn  là gần 1 ngàn em/huyện.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng