Gia Lai công bố mức học phí công lập 2015-2016

TPO - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định “Quy định tạm thời mức học phí đối với giáo dục công lập trên địa bàn năm học 2015-2016”.

Tùy khu vực, học sinh đóng các mức học phí khác nhau.
Tùy khu vực, học sinh đóng các mức học phí khác nhau.

Theo đó, mức thu học phí của các trường được chia thành 3 khu vực từ I đến III. Đối với bậc mầm non học 1 buổi/ngày, khu vực I là 37.000/tháng, khu vực II là 20.000/tháng, khu vực III là 11.000/tháng.

Đối với bậc mầm non học 2 buổi/ngày theo thứ tự là 50.000/tháng; 27.000/tháng; 15.000/tháng. Cấp Trung học cơ sở, đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 7 thì mức học phí lần lượt là 32.000/tháng; 17.000/tháng; 9.000/tháng. 

Mức học phí của học sinh từ lớp 8 đến lớp 9 lần lượt là 37.000 đồng/tháng; 20.000/đồng/tháng; 11.000 đồng/tháng. Cấp Trung học phổ thông, học phí là 50.000/tháng; 27.000/tháng; 15.000/tháng. 

Còn lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ tùy vào hệ đào tạo trong chỉ tiêu ngân sách hay hệ đào tạo tự túc học phí để căn cứ mức thu. Ngoài ra, mức thu học phí của khối này cũng tùy thuộc vào nhóm ngành đào tạo và từng ngành đào tạo cụ thể để quy định mức thu cho phù hợp.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng. Nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu cả học kỳ hoặc cả năm. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề, học phí được thu 9 tháng/năm học. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá