Sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2018

Giải bài thi trắc nghiệm môn Toán THPT quốc gia

TPO - Chiều 25/6, thí sinh làm bài trắc nghiệm môn Toán THPT quốc gia 2018, thời gian làm bài 90 phút. Tiền Phong xin giới thiệu gợi ý giải đề thi trắc nghiệm môn Toán.

Ảnh: Như Ý.
Ảnh: Như Ý.
Lúc 14h30 ngày (25/6), gần 1 triệu sĩ tử bước vào môn thi thứ 2 trong ngày thi THPT Quốc gia 2018 - môn thi Toán với thời gian làm bài 90 phút.
Với hình thức thi trắc nghiệm, mỗi thí sinh trong phòng thi có một mã đề khác nhau.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, cấu trúc của đề thi năm nay vẫn giữ ổn định như năm 2017.

Câu hỏi về kiến thức cơ bản sẽ chiếm khoảng 60% đề thi, những thí sinh làm tốt phần này sẽ đủ điều kiện tốt nghiệp; 40% kiến thức còn lại là phần phân hoá, là kênh thông tin tốt để xét thí sinh trúng tuyển vào đại học.
Đề thi trắc nghiệm có 50 câu chia thành 4 nhóm cấp độ: Dễ, trung bình, khó và tương đối khó, được sắp xếp theo trình tự.
Giải bài thi trắc nghiệm môn Toán THPT quốc gia - ảnh 1   Giải bài thi trắc nghiệm môn Toán THPT quốc gia - ảnh 2
Giải bài thi trắc nghiệm môn Toán THPT quốc gia - ảnh 3
Giải bài thi trắc nghiệm môn Toán THPT quốc gia - ảnh 4
Giải bài thi trắc nghiệm môn Toán THPT quốc gia - ảnh 5
  Đề Toán thi THPT quốc gia 2018 mã đề 103
Gợi ý lời giải bài thi Toán, THPT quốc gia 2018:

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THPT QG MÔN TOÁN NĂM 2018  Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Mã đề: 101 - Tuyensinh247.com

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.C

7.D

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16.C

17.A

18.D

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.A

25.A

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.D

32. B

33. A

34. B

35. A

36.C

37. B

38. B

39. C

40. D

41. C

42.A

43. D

44.C

45. B

46.B

47.A

48. B

49. A

50. B

Mã đề: 102 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.D

5.D

6.A

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.B

13.C

14.B

15.C

16.A

17.C

18.D

19.A

20.A

21.B

22.D

23.D

24.D

25.A

26.A

27.D

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.C

36.D

37.D

38.B

39.D

40.B

41.D

42.D

43.C

44.B

45.C

46.B

47.B

48.D

49.B

50.B

Mã đề: 103 - Tuyensinh247.com

1.C

2.B

3.D

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.D

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.C

20.C

21.B

22.A

23. B

24. B

25. A

26. C

27.D

28. D

29.A

30.A

31.A

32.D

33.B

34.C

35. C

36. B

37.C

38.D

39.B

40.B

41.B

42.C

43.C

44. A

45.B

46.B

47. A

48.C

49.A

50. B

Mã đề: 104 - Tuyensinh247.com

1.C

2.C

3.D

4.D

5.A

6.B

7.B

8.A

9.D

10.B

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.D

17.A

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.B

30.C

31.D

32.A

33.D

34.D

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.B

47.B

48.C

49.A

50.A

Mã đề: 105  - Tuyensinh247.com

1.C

2.D

3.D

4.A

5.D

6.A

7.D

8.B

9.D

10.A

11.D

12.A

13.D

14.B

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.B

22.A

23.C

24.D

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.B

31.D

32.A

33.B

34.A

35.A

36.B

37.B

38.A

39.A

40.B

41.A

42.B

43.D

44.A

45.A

46.B

47.D

48.B

49.B

50.A

Mã đề: 106 - Tuyensinh247.com

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.A

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.C

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.D

31.A

32.B

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.A

40.C

41.C

42.B

43.D

44.A

45.D

46.B

47.A

48.C

49.C

50.C

Mã đề: 107  - Tuyensinh247.com

1.C

2.B

3.D

4.D

5.B

6.A

7.B

8.D

9.C

10.C

11.D

12.A

13.B

14.A

15.A

16.D

17.D

18.C

19.C

20.D

21.C

22.A

23.C

24.C

25.A

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.B

35.A

36.A

37.D

38.B

39.A

40.C

41.A

42.A

43.A

44.C

45.B

46.B

47.B

48.B

49.B

50.B

Mã đề: 108 - Tuyensinh247.com

1.C

2.B

3.A

4.C

5.D

6.C

7.D

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.B

16.B

17.B

18.C

19.D

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.D

26.C

27.D

28.B

29.D

30.D

31.B

32.D

33.A

34.C

35. C

36. B

37.A

38.A

39.C

40.B

41.A

42.B

43. D

44.D

45.B

46.A

47.D

48. A

49. C

50.A

Mã đề: 109 - Tuyensinh247.com

1.A

2.A

3.C

4.D

5.C

6.D

7.C

8.C

9.A

10.D

11.B

12.B

13.D

14.B

15.B

16.B

17.C

18.D

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.D

27.B

28.C

29.D

30.B

31.D

32.A

33.C

34.C

35.B

36.A

37.A

38.C

39.C

40.B

41. B

42.D

43.A

44.A

45.A

46.B

47.A

48.A

49.C

50.A

Mã đề: 110 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.D

7.C

8.D

9.B

10.A

11.A

12.A

13.A

14.C

15.C

16.B

17.D

18.C

19.A

20.D

21.C

22.B

23.B

24.B

25.C

26.D

27.C

28.D

29.A

30.D

31.B

32.C

33.D

34.C

35.D

36.D

37.B

38.C

39.C

40.B

41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.A

47.A

48.C

49.D

50.D

Mã đề: 111 - Tuyensinh247.com

1.D

2.D

3.D

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.D

14.C

15.A

16.C

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.D

26.A

27.A

28.B

29.D

30.B

31.D

32.B

33.C

34.D

35.C

36.A

37.C

38.C

39.C

40.A

41.A

42.A

43.C

44.B

45.D

46.C

47.B

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 112 - Tuyensinh247.com

1.C

2.B

3.C

4.A

5.D

6.D

7.C

8.B

9.B

10.C

11.C

12.A

13.A

14.C

15.B

16.C

17.A

18.B

19.A

20.A

21.B

22.C

23.A

24.A

25.A

26.D

27.C

28.A

29.B

30.B

31.C

32.C

33.C

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.C

40.C

41.B

42.D

43. A

44.A

45.B

46.D

47.A

48.D

49.D

50.D

Mã đề: 113 - Tuyensinh247.com

1.A

2.C

3.A

4.D

5.A

6.D

7.B

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.B

14.A

15.A

16.A

17.C

18.D

19.C

20.C

21.D

22.C

23.C

24.A

25.D

26.A

27.C

28.B

29.A

30.D

31.A

32.A

33.C

34.C

35.B

36.A

37.A

38.D

39.D

40.D

41.A

42.C

43.D

44.D

45.A

46.C

47.D

48.C

49.A

50.C

Mã đề: 114 - Tuyensinh247.com

1.B

2.D

3.B

4.A

5.B

6.B

7.C

8.A

9.C

10.A

11.A

12.A

13.D

14.D

15.A

16.D

17.A

18.A

19.C

20.B

21. A

22. B

23. C

24. C

25. B

26. B

27. C

28. C

29. C

30. A

31. B

32. C

33. A

34. D

35.C

36.C

37.A

38.A

39.C

40.A

41.A

42.B

43.B

44.A

45.C

46.D

47.C

48.B

49.C

50.B

Mã đề: 115 - Tuyensinh247.com

1.A

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.D

8.B

9.D

10.C

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.B

17.D

18.A

19.D

20.B

21.D

22.D

23.A

24.A

25.A

26.D

27.B

28.B

29.A

30.D

31.A

32.B

33.A

34.B

35.D

36.D

37.D

38.A

39.D

40.B

41.A

42. B

43.B

44.D

45.C

46.D

47.B

48.A

49.D

50.C

Mã đề: 116 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.A

9.A

10.C

11.B

12.D

13.C

14.B

15.B

16.D

17.D

18.A

19.C

20.B

21.D

22.B

23.A

24.B

25.A

26.C

27.C

28.B

29.B

30.C

31.C

32.B

33.B

34.B

35.A

36.A

37.A

38.B

39.C

40.C

41.A

42.D

43.B

44.

45.C

46.C

47.C

48.A

49.C

50.A

Mã đề: 117 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.B

25.D

26.C

27.A

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.A

36. C

37.A

38.C

39.D

40.C

41.C

42.D

43.B

44.A

45.A

46.A

47.B

48.D

49.A

50.B

Mã đề: 118 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.B

4.A

5.C

6.D

7.C

8.C

9.B

10.B

11.B

12.A

13.C

14.C

15.A

16.B

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.A

23.D

24.D

25.B

26.D

27.C

28.A

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.D

35.B

36.A

37.D

38.B

39.A

40.C

41.C

42.C

43.D

44.B

45.B

46.A

47.D

48.C

49.A

50.C

Mã đề: 119 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.B

4.B

5.D

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.D

12.A

13.A

14.B

15.C

16.D

17.C

18.A

19.B

20.B

21.A

22.C

23.D

24.B

25.C

26.A

27.C

28.A

29.C

30.A

31.A

32.B

33.B

34.D

35.A

36.B

37.C

38.B

39.A

40.B

41.A

42.C

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.C

49.C

50.B

Mã đề: 120 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.D

4.C

5.C

6.D

7.B

8.A

9.A

10.D

11.B

12.A

13.D

14.D

15.B

16.D

17.B

18.C

19.D

20.C

21.A

22.C

23.C

24.C

25.A

26.A

27.A

28.C

29.B

30.D

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.D

37.D

38.A

39.D

40.A

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.A

47.D

48.A

49.B

50.A

Mã đề: 121 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.A

4.D

5.C

6.D

7.A

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.B

16.D

17.B

18.D

19.C

20.A

21.A

22.C

23.B

24.B

25.A

26.D

27.A

28.A

29.D

30.A

31.D

32.C

33.A

34.D

35.A

36.C

37.C

38.B

39.D

40.A

41.B

42.B

43.D

44.A

45.B

46.B

47.A

48.C

49.A

50.C

Mã đề: 122 - Tuyensinh247.com

1. D

2. B

3. B

4. D

5. C

6. D

7. A

8. D

9. C

10. A

11. C

12. B

13. C

14. C

15. D

16. A

17. B

18. A

19. C

20. B

21. C

22. C

23. A

24. D

25. D

26. B

27. B

28.C

29.D

30. A

31. B

32. C

33. A

34.C

35.B

36.B

37.D

38.A

39.A

40.D

41.C

42.A

43.C

44.A

45.D

46.A

47.D

48.D

49.B

50.A

Mã đề: 123 - Tuyensinh247.com

1.C

2.C

3.D

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.B

28.D

29.B

30.B

31.C

32.D

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.C

45.C

46.D

47.B

48.D

49.C

50. B

Mã đề: 124 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.B

4.D

5.C

6.D

7.A

8.D

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.C

22.C

23.A

24.D

25.D

26.C

27.B

28.D

29.D

30.A

31.B

32.C

33.A

34.C

35.B

36.B

37.A

38.A

39.A

40.B

41.A

42.C

43.C

44.A

45.A

46.B

47.A

48.B

49.D

50.A

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá