Giảm 50% hoặc miễn hẳn học phí cho một số đối tượng

Ngày 10/8, Liên Bộ Tài chính, Giáo dục & Đào tạo, Lao động thương binh & xã hội đã ban hành Thông tư về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Theo đó những học sinh (HS) bị tàn tật thuộc diện hộ nghèo; HS người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo; HS mồ côi cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ (người còn lại là mẹ hoặc cha không đủ khả năng nuôi dưỡng); HS bị bỏ rơi, bị mất nguồn nuôi dưỡng và không còn người thân thích để nương tựa sẽ được miễn 100% học phí, các khoản đóng góp xây dựng trường và được cấp một lần tối thiểu 120.000 đồng/năm/học sinh để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Nếu HS thuộc “diện”: người tàn tật không biết nguồn gốc gây ra, bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, học tập gặp nhiều khó khăn, thì sẽ được giảm tối thiểu 50% học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường.

Để được miễn, giảm và trợ cấp mua sách vở, đồ dùng học tập, các HS này phải làm đơn nộp tại trường đang theo học và Phòng Nội vụ – LĐ - TB và XH.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá