Giảm chỉ tiêu các ngành dự báo thừa nhân lực

TPO - Bộ GD&ĐT vừa có đề nghị UBND các tỉnh, thành phối hợp thực hiện giảm chỉ tiêu đối với các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung về việc xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT địa phương và Kế hoạch đào tạo năm 2017 vừa được Bộ đưa ra.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lưu ý là chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo các quy định nêu trên là năng lực đào tạo tối đa của cơ sở đào tạo.

Vì vậy, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở đào tạo thực hiện giảm chỉ tiêu đối với các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực; thực hiện chuyển đổi mô hình đào tạo từ phát triển quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của địa phương và xã hội.

Đặc biệt, xác định chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông năm 2017 theo lộ trình giảm hợp lý so với năm 2016 để khắc phục tình trạng sinh viên sư phạm tốt nghiệp không có việc làm.

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu của địa phương đặt ra trong kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017 và giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, nêu các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch theo thứ tự lựa chọn ưu tiên; Xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch theo từng nội dung.

Các chỉ tiêu kế hoạch phải được xây dựng theo chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra, chỉ tiêu kết quả và theo nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khả thi, cụ thể, đánh giá được, có khung thời gian thực hiện. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá