Giám thị không được thu hồi máy điện thoại của thí sinh

TPO - Theo quy định về coi thi tốt nghiệp THPT năm 2012, thí sinh sử dụng điện thoại di động sai quy định và đã ký vào biên bản vi phạm, giám thị không thu hồi máy điện thoại di động.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nếu thí sinh đến chậm chưa quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, giám thị lập biên bản và cho thi bình thường. Nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, giám thị lập biên bản và không cho thí sinh thi môn đó.

Thí sinh bị ốm trong khi đang thi, giám thị trong phòng thi yêu cầu giám thị 3 đưa thí sinh đến y tế của hội đồng coi thi và lập biên bản xác nhận. Giám thị thu đề thi, bài thi, giấy nháp của thí sinh, bảo quản và nộp cho Chủ tịch hội đồng coi thi sau buổi thi.

Nếu trong suốt buổi thi do thí sinh ốm không làm được bài thì, thí sinh tự nguyện không nộp bài thi, coi thí sinh đó vắng thi, giám thi không thu bài thi môn đó của thí sinh, không cho thí sinh ký vào phiếu thu bài thi và bảng ghi tên dự thi.

Hội đồng coi thi lập hồ sơ đề nghị đặc cách tốt nghiệp (nếu thí sinh có yêu cầu). Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu thí sinh có nhu cầu đề nghị đặc cách tốt nghiệp).

Trường hợp thí sinh có việc đột xuất đặc biệt xảy ra không thể tiếp tục thi được, hội đồng coi thi lập biên bản và yêu cầu thí sinh nộp giấy xác nhận hợp lệ.

Thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, giám thị lập biên bản và thu hồi tang vật (nếu có); thu bài thi môn đó của thí sinh (không cho vào túi số 1) nộp cho Chủ tịch hội đồng coi thi cùng với biên bản vi phạm.

Trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động sai quy định và đã ký vào biên bản vi phạm, giám thị không thu hồi máy điện thoại di động.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng