Giảng dạy chống tham nhũng từ năm học 2013-2014

TPO – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giản dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

Giảng dạy chống tham nhũng từ năm học 2013-2014

> Tiêm 'vacxin' ngừa tham nhũng

> Án 'treo' tham nhũng nhiều do đâu?

 

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ Nhai, Thái Nguyên bên báo tường có chủ đề
Học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ Nhai, Thái Nguyên bên báo tường có chủ đề "Liêm Chính Công". Ảnh: Công Khanh.

Chỉ thị nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu sách giáo khoa phù hợp với từng cấp học.

Hằng năm, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên dạy về phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trừ các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

Các cơ quan này cũng tiến hành rà soát, điều chỉnh và tổ chức phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, tài liệu dạy về phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ và hệ đào tạo, bồi dưỡng thuộc trách nhiệm quản lý của Học viện.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo, trên cơ sở chương trình tài liệu giảng dạy, tài liệu tập huấn, tài liệu tham khảo đã được phê duyệt và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy, biên soạn giáo án, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tổ chức hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc điểm của cơ sở giáo dục, đào tạo.

Để thực hiện tốt việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, từ năm học 2013 - 2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ rà soát, hoàn thiện, phê duyệt, phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về phòng, chống tham nhũng dành cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; giáo viên các trường trung học phổ thông; giảng viên, giáo viên các trường hành chính,

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá