Sự kiện: Tuyển sinh 2019

Giảng viên là bác sĩ chuyên khoa 2 sẽ được công nhận tương đương tiến sĩ

TPO - Đối với khối ngành sức khỏe, giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Đó là một trong những điểm mới của Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ mà Bộ GD&ĐT vừa đưa ra lấy ý kiến. 

 Theo dự thảo giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng quy đổi trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh là giảng viên có chức danh hoặc trình độ khác nhau của cơ sở giáo dục được quy đổi theo hệ số.

Cụ thể: Giảng viên có trình độ đại học (hệ số 0,3), Giảng viên có trình độ thạc sĩ (hệ số 1,0), Giảng viên có trình độ tiến sĩ (hệ số 2,0), Giảng viên có chức danh phó giáo sư (hệ số 3,0), Giảng viên có chức danh giáo sư (hệ số 5,0).

Đối với khối ngành sức khỏe, giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ tiến sĩ; giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung nội dung mới là sinh viên chính quy trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh gồm: sinh viên đại học theo hình thức chính quy, sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức chính quy, sinh viên liên thông theo hình thức chính quy, sinh viên văn bằng hai đào tạo theo hình thức chính quy, không bao gồm sinh viên cử tuyển đại học chính quy;

Sinh viên bị sàng lọc là sinh viên đã nhập học vào trường nhưng sau thời gian đào tạo tiêu chuẩn (thời gian thiết kế cho chương trình đào tạo) chưa đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp hoặc không còn tiếp tục theo học tại trường.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá