Giáo viên được lựa chọn ngoại ngữ để thi công chức, viên chức

TPO - Người đăng ký dự thi viên chức, công chức được chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung để tham gia thi phần ngoại ngữ vòng một theo quy định.

Hàng trăm giáo viên ở Sóc Sơn, Hà Nội có nguy cơ mất việc trong đợt thi công chức, viên chức sắp tới.
Hàng trăm giáo viên ở Sóc Sơn, Hà Nội có nguy cơ mất việc trong đợt thi công chức, viên chức sắp tới.
Đây là nội dung được Sở Nội vụ Hà Nội gửi các cơ quan đương sở, các sở. UBND quận huyện, thị xã, bổ sung một số nội dung đang tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục 2019.
Theo văn bản này, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức và viên chức các cơ sở giáo dục, ngày 13/4/2019 là ngày chốt hồ sơ. Do vào thứ bảy vì vậy các đơn vị vẫn cử người trực để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký của người dự tuyển và tổ chức chốt hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển theo lịch vào 17h cùng ngày.

Đối với đăng ký thi môn ngoại ngữ vòng 1 đối với thi tuyển công chức và viên chức các cơ sở giáo dục, theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo UBND thành phố cho người đăng ký dự thi công chức viên chức được chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức để tham gia thi phần ngoại ngữ vòng 1 theo quy định.

Sở Nội vụ cũng yêu cầu các đơn vị hướng dẫn kiểm tra các nội dung người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký tiếp nhận phiếu của người đăng ký dự tuyển, không yêu cầu kiểm tra văn bằng chứng chỉ của người dự tuyển. Nếu trúng tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng sẽ kiểm tra đối chiếu các văn bản gốc trước khi ban hành quyết định tuyển dụng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá