GS, PGS phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ

TP - Ngày 21/4, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐ CDGSNN) nhiệm kỳ 2009 - 2014 họp phiên toàn thể đầu tiên tại Hà Nội.

Sau khi trao đổi, thảo luận HĐ CDGSNN đã quyết nghị về những điểm mới và quan trọng về các tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Trong các quy định mới có hai điểm lưu ý:

Một là, ứng viên chức danh PGS phải chủ trì ít nhất hai đề tài NCKH cấp cơ sở, hoặc một đề tài NCKH cấp bộ hoặc đề tài cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Tiêu chuẩn này được áp dụng từ ngày 01/01/2011.

Hai là, GS, PGS phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ trong chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh, áp dụng từ ngày 01/01/2011.

Đặc biệt, những nhà khoa học trong và ngoài nước (bao gồm những người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài) có những đóng góp đặc biệt xuất sắc về khoa học và đào tạo cho thế giới và Việt Nam thì Hội đồng Chức danh Giáo sư các cấp có thể xem xét đặc cách để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS hoặc PGS của Việt Nam.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng