Hà Nội 'nhấp nhổm' tăng học phí: Cao nhất gần 42%

TPO - Theo đề xuất, năm học 2019-2020, mức thu học phí ở Hà Nội đối với bậc học phổ cập và hai trường trung cấp vẫn giữ nguyên, các bậc học còn lại sẽ tăng học phí

Không tăng học phí đối với bậc học phổ cập
Không tăng học phí đối với bậc học phổ cập
Liên sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính vừa có tờ trình UBND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019-2020.

Theo đề xuất, năm học 2019-2020, mức thu học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh cấp trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và hai trường Trung cấp là Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội vẫn giữ nguyên như năm học 2018-2019.
Cụ thể, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị đóng 155.000 đồng/tháng/học sinh; ở địa bàn nông thôn đóng 75.000 đồng/tháng/học sinh; ở các xã miền núi đóng 19.000 đồng/tháng/học sinh.

Với hai trường trung cấp, mức thu từ 800.000đ/tháng/học sinh đến 1.540.000đ/tháng/học sinh tùy từng nhóm ngành học.

Mức thu của các cấp học còn lại, bao gồm mầm non (dưới 5 tuổi), trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông sẽ được điều chỉnh tăng. Mức tăng đề xuất cụ thể như sau: Những học sinh thuộc các cấp học nói trên nếu theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị đóng 220.000 đồng/tháng/học sinh; ở địa bàn nông thôn đóng 95.000 đồng/tháng/học sinh; ở các xã miền núi đóng 24.000 đồng/tháng/học sinh.

So với năm học 2018-2019, mức học phí tăng nhiều nhất là ở đối tượng học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị, với mức tăng 41,9%. Mức tăng học phí của học sinh ở địa bàn nông thôn là 26,7%; mức tăng học phí của học sinh ở các xã miền núi là 26,3%.

Đối với số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí đề xuất năm học 2019-2020 với mức thu học phí năm học 2018-2019), liên sở cho biết một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.
Theo đánh giá của Liên sở, mức thu học phí đề xuất tăng phù hợp với khả năng chi trả của người dân Thành phố so với thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng: Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 01 tháng chung toàn Thành phố năm 2018 là 4.781.600 đồng (trong đó khu vực thành thị là 5.754.800 đồng, khu vực nông thôn là 3.669.000 đồng).

Tỷ lệ giữa mức thu học phí đề xuất với thu nhập bình quân 01 nhân khẩu 01 tháng khoảng 3,82% với khu vực thành thị; 2,59% với khu vực nông thôn. Với thu nhập hiện nay, việc tăng học phí năm học 2019-2020 làm tăng khả năng chi trả việc học khoảng 1,13% so với thu nhập bình quân 01 nhân khẩu 01 tháng với khu vực thành thị; 0,55% với khu vực nông thôn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng