Hà Tĩnh: Cải tiến tiền lương - giáo viên xuất sắc bị rút bớt thu nhập

Thực hiện chủ trương cải tiến tiền lương của nhà nước, Hà Tĩnh đã có sự xếp lại các ngạch, bậc. Sau khi văn bản được công khai đã có hàng trăm giáo viên thuộc diện xuất sắc trước đây được vận dụng xếp Nhóm ngạch viên chức

Loại A – 2 (GV Trung học cao cấp). Mã số ngạch 15112. Diện này có 8 bậc và 3 lần vượt khung. Bậc 1 hệ số lương cũ là 3,07 được chuyển đổi thành hệ số lương mới 4,00, bậc hai 3,29 chuyển đổi thành 4,34 ,bậc ba 3,51 được chuyển đổi thành 4,68 bậc bốn 3,37 chuyển thành 5,02, bậc năm 3,95 chuyển thành 5,36, bậc sáu 5,17 chuyển thành 5,70, bậc bảy 4,39 chuyển thành 6,04. Bậc tám 4,62 chuyển thành 6,38…

Số giáo viên đã hưởng ổn định mã số ngạch 15112 theo Quyết định 202 TCCP – VC của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ ngày 8/6/1994 là kết quả của quá trình phấn đấu và hiện tại họ là những hạt nhân tiên tiến của ngành giáo dục Hà Tĩnh. Vậy mà việc chuyển đổi lương cũ sang lương mới họ bị Sở Nội vụ hạ từ viên chức loại A-2 (G V Trung học cao cấp) xuống viên chức loại A-1(GV Trung học bình thường) mã số ngạch là 15113.

Hệ số lương cũ bậc một là 1,78 chuyển sang lương mới là 2,34. Bậc hai từ 1,86 chuyển sang 2,67, bậc ba 2,14 chuyển sang 3,00, bậc bốn 2,42 chuyển sang 3,33. Bậc năm 2,70 chuyển sang 3,66, bậc sáu 2,98 chuyển sang 3,99, bậc bảy 3,26 chuyển sang 4,32. Bậc tám 3,54 chuyển sang 4,65. Bậc chín 3,83 chuyển sang 4,98…

Như vậy số giáo viên này bị thua thiệt rất lớn. Nhiều người đã gửi thư đến báo Tiền Phong đề nghị được làm rõ. Sáng 2/3 chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Lê Văn Chất, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Lê Văn Chất cho biết quan điểm của lãnh đạo tỉnh là: Việc cải tiến chuyển đổi tiền lương là nhằm nâng đời sống của viên chức không thể để bất cứ một ai bị thua thiệt mức thu nhập so với lương cũ mà họ đã hưởng trừ những người đã bị thi hành kỷ luật.

Số GV trung học cao cấp có thành tích xuất sắc được đề bạt đi làm quản lý ở các trường là đội ngũ có nhiều đóng góp cho phong trào giáo dục tỉnh nhà nay bị chuyển xuống mã số ngạch 15113 (GV Trung học bình thường) là không ổn. Lãnh đạo tỉnh sẽ cho rà soát lại để việc chuyển đổi lương có lợi cho người hưởng lương, làm tốt hơn công việc của mình đã được giao.

Chúng tôi xin thông tin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để những thầy cô giáo đã có thư gửi cho báo Tiền Phong được biết.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá