Hiệu trưởng có thể miễn nhiệm giáo sư và phó giáo sư

TP- Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định bổ sung 26 thành viên làm ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (HĐ CDGSNN). 26 thành viên đồng thời là chủ tịch của 26 Hội đồng ngành.

Tại kỳ họp thứ nhất của HĐ GDGSNN nhiệm kỳ 2009 - 2014, tổ chức tại Hà Nội ngày 21/4/2009, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, đồng thời là Chủ tịch HĐ CDGSNN nhấn mạnh: Công tác xét công nhận bổ nhiệm các chức danh giáo sư (GS), Phó GS (PGS) cần được hoàn thiện và nâng cao chất lượng hơn nữa.

Hiện nay VN ta chỉ có một GS và năm PGS trên 100 giảng viên, là tỷ lệ rất thấp so với tỷ lệ 80 - 90 phần trăm là GS và PGS trong 100 giảng viên của các nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vào các điểm mới của công tác xét công nhận bổ nhiệm các chức danh GS, PGS được thảo luận tại phiên họp như sau:

Nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ GS, PGS; gắn trách nhiệm của các GS, PGS với công tác giảng dạy của các nhà trường (trước đây các GS, PGS là của cả nước); đặc biệt, ba năm một lần các nhà trường đánh giá lại các chức danh GS, PGS và hiệu trưởng có quyền miễn nhiệm các GS, PGS.

Trong nhiệm kỳ mới, quy trình xét các chức danh sẽ được cải tiến theo hướng đơn giản, hợp lý nhưng chất lượng cao. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá