Học bổng đại học tại Phần Lan

TPO - Đại học Phần Lan là đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Phần Lan, gồm 3 trường đại học thành viên: Trường ĐH Turku, Trường ĐH Tampere và Trường ĐH Đông Phần Lan.

ĐH Phần Lan thông báo chương trình học bổng thạc sĩ dành cho học viên quốc tế.

Địa chỉ liên hệ của các trường:

- Trường ĐH Tampere

Email: admissions@uta.fi

Website: www.uta.fi

- Trường ĐH Turku

Tel. +358 (0) 2 333 51

Website: http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx

Email: admissions@utu.fi

- Trường ĐH Đông Phần Lan

Khu vực Joensuu

Địa chỉ: số 2 Yliopistokatu, tòa nhà Aurora

Địa chỉ bưu điện: P.O. Box 111, FI-80101 Joensuu

Khu vực Kuopio

Địa chỉ: số 1C Yliopistonranta, tòa nhà Canthia

Địa chỉ bưu điện: P.O. Box 1627, FI-70211 Kuopio

Email: admissions@uef.fi

Điện thoại: +358 29 445 8990

Xem chi tiết về học bổng tại đây

Xem chi tiết về các trường ĐH Phần Lan tại đây

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng