Học phí mới chờ Quốc hội thông qua

TP - Đề án đổi mới cơ chế quản lý trong giáo dục (bao gồm chính sách học phí mới), sẽ được Chính phủ trình và xin ý kiến Quốc hội trong kỳ họp tháng Năm.

Tại Hội thảo Quốc tế về đầu tư cho giáo dục tổ chức ở Hà Nội hôm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng giới thiệu với các đại biểu quốc tế về một số nội dung cơ bản về chính sách học phí đề cập trong đề án.

Chẳng hạn, với bậc phổ thông, nhân dân sẽ cùng đóng góp với nhà nước trên nguyên tắc không quá 6 phần trăm tổng thu nhập của gia đình. Phó Thủ tướng nói:

“Ngoài tiền học phí, dân còn phải chi các  khoản khác dành cho giáo dục, chẳng hạn mua sách giáo khoa, mua đồng phục. Nếu tính cụ thể, có thể khoản tiền học phí tối thiểu mà mỗi học sinh phải đóng là bốn USD/ tháng. Nhưng có những gia đình, ngay cả 4 USD/ tháng họ cũng không có để đóng và như vậy, nhà nước phải hỗ trợ họ”.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng