Học thạc sĩ Quản lý và Chính sách công tại Hoa Kỳ

TPO - Viện nghiên cứu chính sách tại ĐH Brunei Darussalam cung cấp chương trình đào tạo thạc sĩ đa ngành về chính sách công và quản lý (MPPM) vào tháng 1/2015. Chương trình cung cấp kiến thức liên quan các khía cạnh thực tế của quản lý và chính sách.

Học thạc sĩ Quản lý và Chính sách công tại Hoa Kỳ

Thời gian đào tạo: 18 tháng, trong đó 1 học kỳ học tại học tại một trong các đơn vị đào tạo sau của Hoa Kỳ:

- Viện Chính sách công Georgetown, ĐH Georgetown.

- Trường Chính sách công, ĐH Maryland.

- Trường Chính sách công Sanford, ĐH Duke.

- Trường Chính sách công Goldman, ĐH California, Berkeley.

Hạn cuối đăng kí: 17/7/2015

Website: gsr.ubd.edu.vn

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng