Học viện Báo chí & Tuyên truyền xét tuyển 156 chỉ tiêu NV2

TPO- Học viện Báo chí & Tuyên truyền thông báo, xét tuyển 156 chỉ tiêu NV2. Trong đó, khối D có 66 chỉ tiêu và khối C 90 chỉ tiêu cho các ngành học.

Khối D1 xét tuyển 66 chỉ tiêu cho các ngành: Xã hội học: 16 chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ: 17.0 điểm trở lên; Văn hóa học: 20 chỉ tiêu, mức điểm: 17.0 điểm trở lên; Xuất bản: 15 chỉ tiêu, mức điểm: 18.0 điểm trở lên; Biên dịch tiếng Anh: 15 chỉ tiêu, mức điểm: 17.0 điểm trở lên.

Khối C có  90 chỉ tiêu cho các ngành: Quản lý văn hóa - tư tưởng: 30 chỉ tiêu; mức điểm: 19.0 điểm trở lên; Chính trị học: 10 chỉ tiêu, mức điểm: 20.0 điểm trở lên; Quản lý xã hội: 10 chỉ tiêu, mức điểm: 21.0 điểm trở lên; Giáo dục chính trị: 40 chỉ tiêu, mức điểm: 18.0 điểm trở lên

Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 gửi theo đường bưu điện, hạn đến hết ngày 10/9/2009.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng