Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm thi

TPO - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố điểm thi cho thí sinh. Với việc vùng phổ điểm tốt hơn so với năm 2013 nên điểm chuẩn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ có chiều hướng tăng.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm thi

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với tổng số 5054 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 26,5 điểm, điểm trung bình của tất cả các thí sinh là 16,59 điểm.

Khối C của trường năm nay có 2.835 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh có điểm thi 3 môn đạt từ 18,0 trở lên là 1.278.

Điểm cao nhất ở bài thi môn Địa là 9,5 và số bài thi đạt điểm 9 trở lên là 56. Tổng số bài thi có điểm từ 5 trở lên là 1.840, có đến gần 100 bài thi đạt điểm 1 trở xuống.

Ở môn Sử thì điểm cao nhất cũng là 9,5. Toàn trường có 1.625 bài thi đạt điểm 5 trở lên. Số bài thi đạt điểm 0 và 1 là rất ít.

Đối với môn Văn thì điểm cao nhất là 9,0. Toàn trường có hai bài thi môn Văn đạt điểm 9. Số bài thi có điểm từ 5,0 trở lên là 2.519. Số thí sinh bị điểm 1 và 2 rất ít.

Khối D1 của trường năm nay có 2.219 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh có điểm thi 3 môn đạt từ 17,0 trở lên là 1.213.

Với môn Toán thì có 4 bài thi đạt điểm 9, số bài thi đạt điểm 5 trở lên là 1.563; Ở môn Ngoại ngữ thì số bài thi đạt điểm 9 trở lên là 29, có 1.162 bài thi đạt điểm 5 trở lên. Đối với môn Văn thì điểm cao nhất là 8,5, có 137 bài thi đạt điểm 8 trở lên. Nếu tính từ điểm 5 trở lên thì có 1.889 bài.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho biết, với việc vùng phổ điểm tốt hơn so với năm 2013 nên điểm chuẩn vào trường sẽ có chiều hướng tăng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng