Học viện BCVT: Điểm chuẩn có thể lên tới 25

Theo thạc sĩ Trương Nhữ Tuyên, trưởng phòng Đào tạo Học viện Bưu chính Viễn Thông, năm nay dự kiến điểm tuyển sinh của Học viện sẽ cao hơn năm ngoái từ 1,5 đến 2 điểm.

Với cơ sở đào tạo tại Hà Đông (Hà Tây), dự kiến điểm chuẩn vào các ngành là: Điện tử  Viễn thông:  25,5; Công nghệ Thông tin: 24 điểm và Quản trị kinh doanh: 23 điểm.

Tại TPHCM, điểm chuẩn dự kiến là vào ngành Điện tử Viễn thông là 23,5 điểm, Công nghệ thông tin 22 điểm và Quản trị kinh doanh là 21 điểm.

Năm ngoái, tại cơ sở Hà Đông, điểm chuẩn vào khoa Công nghệ thông tin (khoa cao nhất) là 24 điểm. Khoa thấp nhất - Quản trị kinh doanh là 21 điểm; tại TP Hồ Chí Minh, điểm chuẩn vào khoa Quản trị Kinh doanh (cao nhất) là 22, khoa Công nghệ thông tin (thấp nhất) là 19.

Điểm khác biệt so với năm ngoái là độ chênh lệch điểm chuẩn của hai cơ sở đào tạo sẽ vào khoảng 2 điểm thay vì chênh lệch tới 4 điểm so với năm ngoái.

HV Bưu chính Viễn thông đào tạo 3 chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh tại hai cơ sở là Hà Đông và TPHCM.

Chỉ tiêu của HV trong năm nay là  550 học viên, trong đó: TPHCM lấy  270 học viên, cơ sở tại Hà Đông lấy 280 học viên.

Hồ sơ đăng ký dự thị vao HV là 5500 hồ sơ, thực tế thi có 3600 thí sinh. Tỉ lệ chọi thực tế là 1/65 thí sinh.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá