Sự kiện: Tuyển sinh 2008

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 2 mức điểm chuẩn

TPO - Năm học này, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 400 chỉ tiêu được cấp kinh phí đào tạo và 1.050 chỉ tiêu tự túc phí đào tạo. Tương ứng với đó là 2 mức điểm trúng tuyển.

Dưới đây là điểm chuẩn quy định cho học sinh phổ thông, khu vực 3:

Chuyên ngành

Khối thi

Ngân sách

Ngoài ngân sách

Điểm trúng tuyển cơ sở phía Bắc

Kỹ thuật điện tử viễn thông

A

23

17

Kỹ thuật điện, điện tử

A

19

16

Công nghệ thông tin

A

22,5

17

Quản trị kinh doanh

A

20,5

17

Điểm trúng tuyển cơ sở phía Nam

Kỹ thuật điện tử viễn thông

A

20,5

16,5

Kỹ thuật điện, điện tử

A

17

15,5

Công nghệ thông tin

A

18,5

16

Quản trị kinh doanh

A

18

16

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá