Hơn 71 tỷ đồng mở rộng xây dựng trường THPT chuẩn quốc gia

TPO - Thanh Hóa vừa có quyết định đầu tư, mở rộng, nâng cấp 7 trường THPT năm 2017 để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018.

Đó là các trường: THPT Hoằng Hóa 3 (huyện Hoằng Hóa), THPT Tĩnh Gia 2 (huyện Tĩnh Gia), THPT Triệu Sơn 2 (huyện Triệu Sơn), THPT Cầm Bá Thước (huyện Thường Xuân), THPT Nông Cống 3 (huyện Nông Cống), THPT Thạch Thành 1 (huyện Thạch Thành) và Trường THPT Đông Sơn 2 (huyện Đông Sơn). Các trường THPT này chủ yếu được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như: nhà học bộ môn, nhà đa  năng, nhà hiệu bộ…

Chủ đầu tư dự án là Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa với dự kiến  tổng mức đầu  tư cho 7 dự án trên là không quá 71,5 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của ngân sách tỉnh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng