Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2005 - 2006

Môn Địa lý(Chương trình không phân ban)

 Xu hướng phát triển của nền kinh tế - xã hội thế giới và khu vực. Công cuộc đổi mới nền kinh tế - xã hội ở nước ta.

Chương I. Các nguồn lực chính để phát triển kinh tế xã hội: 1. Vị trí địa lý, lãnh thổ Việt Nam và ý nghĩa của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta.  2. Đặc điểm dân cư, nguồn lao động và chiến lược phát triển dân số, sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của Nhà nước. 3. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật.

Chương II. Những vấn đề phát triển kinh tế xã hội: 1. Đặc điểm của nguồn lao động, tình hình sử dụng lao động và vấn đề việc làm. 2. Thực trạng nền kinh tế và nguyên nhân; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ. 3. Tình hình vốn đất đai, hiện trạng và các biện pháp sử dụng đất nông nghiệp ở các vùng khác nhau. 4. Tầm quan trọng của sản xuất lương thực, thực phẩm; tình hình sản xuất lương thực, thực phẩm; các vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm. 5. ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp, hiện trạng phát triển và phân bố các cây công nghiệp, các vùng chuyên canh cây công nghiệp. 6. Cơ cấu ngành công nghiệp, sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp. 7. Những hoạt động cơ bản của kinh tế đối ngoại, tình hình phát triển của kinh tế đối ngoại và những tồn tại cần khắc phục.

Chương III. Những vấn đề phát triển kinh tế xã hội trong các vùng: 1. Đồng bằng sông Hồng: Vấn đề dân số và biện pháp giải quyết; những thuận lợi và khó khăn trong vấn đề sản xuất lương thực, thực phẩm, thực trạng và biện pháp khắc phục những khó khăn. 2. Đồng bằng sông Cửu Long: Vấn đề sử dụng và cải tạo tự nhiên; vấn đề lương thực, thực phẩm. 3. Duyên hải miền Trung: Những vấn đề hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp, vấn đề hình thành cơ cấu công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng. 4. Trung du và miền núi phía Bắc: Vấn đề khai thác các thế mạnh: khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện; trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới; chăn nuôi đại gia súc; kinh tế biển. 5. Tây Nguyên: Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế; vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm, khai thác và chế biến lâm sản, khai thác thủy năng. 6. Đông Nam Bộ: Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế, vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, dịch vụ, nông – lâm nghiệp, phát triển kinh tế biển.

II. Những kỹ năng cần phải có:

1. Đọc và phân tích bản đồ, lược đồ, Atlát, các loại biểu đồ, bảng số liệu. 2. Vẽ các loại biểu đồ. 3. So sánh, phân tích các mối quan hệ: giữa tự nhiên với kinh tế - xã hội, giữa các yếu tố kinh tế - xã hội với nhau.

III. Một số điều cần lưu ý:

Giáo viên phải sử dụng SGK Địa lý 12 xuất bản năm 2005 để hướng dẫn ôn tập cho HS. Khi ôn tập cần chú trọng việc tăng cường rèn luyện cho HS các kỹ năng và tư duy địa lý, cách học, cách làm bài, hạn chế việc ghi nhớ máy móc. Nên cố gắng hướng dẫn HS sử dụng Atlát địa lý Việt Nam trong học tập và làm bài thi. Các số liệu là cần thiết nhưng không yêu cầu HS phải nhớ nhiều số liệu. Vấn đề quan trọng là biết cách phân tích các số liệu để tìm ra kiến thức. Khi làm bài, HS có thể sử dụng các số liệu không phải của SGK Địa lý 12 xuất bản năm 2005 nhưng phải ghi rõ nguồn gốc số liệu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá