Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT phân ban thí điểm môn Tiếng Anh

Yêu cầu học sinh nắm chắc nội dung kiến thức chương trình lớp 12 theo sách giáo khoa thí điểm Tiếng Anh 12 (gồm 2 bộ sách). Chú trọng những vấn đề cụ thể dưới đây.

- Đọc: Đọc hiểu nội dung các đoạn văn (khoảng 130 – 150 từ) về các chủ điểm đã học.

- Viết: Viết chuyển đổi câu sử dụng các cấu trúc câu đã học.

2. Kiến thức ngôn ngữ

Nắm vững các kiến thức trong chương trình phân ban lớp 12 chú trọng những vấn đề cụ thể sau:

- Động từ: Nắm được hình thái và cách dùng của các thời: Simple present; Simple past; Present perfect; Simple future; Present continuous; Past continuous.

- Dạng bị động (Passive Voice) của động từ với các thời trên.

- Dạng V-ing của động từ.

- Động từ nguyên thể

- Dạng động thái (Modal verbs).

- Danh từ: Các loại danh từ, cấu tạo danh từ.

- Tính từ: So sánh tính từ. Cấu tạo tính từ.

- Trạng từ: So sánh trạng từ. Cấu tạo trạng từ.

- Đại từ: Ôn tập và củng cố cách sử dụng các đại từ quan hệ trong các câu phức.

- Giới từ: Ôn tập và củng cố cách sử dụng các giới từ cơ bản đã học trong chương trình.

- Về cú pháp:

Ôn tập củng cố và nắm vững các câu đơn cơ bản với các dạng tường thuật, phủ định và nghi vấn.

Nắm vững trật tự từ trong các loại câu. Sử dụng được một số thành tố phụ để tạo từ (prefix, suffix).

Nắm vững cách sử dụng các từ nối trong câu: but, although, in spite ofldespite, so, however, therefore.

Nắm vững cách sử dụng các câu điều kiện loại I và II và III.

Sử dụng được cách nói gián tiếp (Reported speech) trong các loại câu cơ bản.

Nắm vững cách sử dụng các loại mệnh đề quan hệ (Relative clauses), mệnh đề chỉ thời gian, lí do, mục đích (Adverbial clauses of time, reason, purpose,...)

3. Chủ điểm

- Home life

- Cultural diversity

- School education system

- Higher education

- Life in the future

- Endangered species

- Sports

- Women in society

4. Các dạng bài tập

Ôn tập để nắm vững cách làm các dạng bài tập trong SGK, đặc biệt các bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan với dạng câu hỏi đa lựa chọn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá