HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn NV2

TPO- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013.

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn NV2

> Nhiều trường công bố điểm đỗ NV2

Điểm trúng tuyển NV2 Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH) như sau:

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3)

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

(BVH)

- KT Điện tử truyền thông

D520207

21,00

- Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

20,50

- Công nghệ thông tin

D480201

22,50

- An toàn thông tin

D480202

21,00

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

21,00

22,00

- Quản trị kinh doanh

D340101

21,00

22,00

- Marketting

D340115

20,50

21,50

- Kế toán

D340301

21,50

22,50

Cao đẳng

(BVH)

- KT Điện tử truyền thông

C510302

13,00

- Công nghệ thông tin

C480201

13,00

- Quản trị kinh doanh

C340101

12,00

13,00

- Kế toán

C340301

12,00

13,00

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

Điểm trúng tuyển NV2 cơ sở phía Nam - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS) như sau:

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3)

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

(BVS)

- KT Điện tử truyền thông

D520207

19,50

- Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

18,50

- Công nghệ thông tin

D480201

19,00

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

19,00

20,00

- Quản trị kinh doanh

D340101

19,00

20,00

- Marketting

D340115

18,50

19,50

- Kế toán

D340301

18,50

19,50

Cao đẳng

(BVS)

- KT Điện tử truyền thông

C510302

11,50

- Công nghệ thông tin

C480201

12,00

- Quản trị kinh doanh

C340101

13,00

14,00

- Kế toán

C340301

12,50

13,50

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng