HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển thẳng không giới hạn số lượng

TPO - Học viện Công nghệ Bưu chính vừa công bố điều kiện tuyển thẳng vào các ngành năm 2016.

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển thẳng không giới hạn số lượng

Theo đó, Học viện tuyển thẳng vào đại học đối với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016 và đạt một trong các thành tích: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2015, 2016 môn Toán học, Vật lý hoặc Tin học. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2015, 2016.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2015, 2016 môn Toán học, Vật lý hoặc Tin học.

Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2015, 2016 (Căn cứ vào đề tài dự thi của thí sinh đoạt giải, Học viện xem xét tuyển thẳng thí sinh vào ngành đào tạo phù hợp). 

Danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng như sau: 

Loại giải

Tuyển thẳng

Ưu tiên xét tuyển

Trình độ

Tên ngành đào tạo

Trình độ

Tên ngành đào tạo

1. Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế các năm 2015, 2016; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế các năm 2015, 2016

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2015, 2016 môn Toán học, Vật lý hoặc Tin học; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2015, 2016

Đại học

- Tất cả các ngành đào tạo

2. Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm 2015, 2016

Giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán

Đại học

- Tất cả các ngành đào tạo

Đại học

- Tất cả các ngành đào tạo

Giải Nhất, Nhì, Ba môn Vật lý

Đại học

- Kỹ thuật điện tử truyền thông

- Kỹ thuật điện, điện tử

Giải Nhất, Nhì, Ba môn Tin học

Đại học

- Kỹ thuật điện tử truyền thông

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ đa phương tiện

- An toàn thông tin

3. Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2015, 2016

Giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Đại học

Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Giám đốc Học viện xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Đại học

Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Giám đốc Học viện xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Chỉ tiêu tuyển thẳng: Học viện không giới hạn chỉ tiêu.

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2016. 

Quyền lợi của thí sinh được tuyển thẳng: 

-  Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt Giải Nhất trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia tuyển thẳng vào Học viện được cấp học bổng toàn phần trong năm học thứ nhất, được nhận các phần thưởng có giá trị khi nhập học.

-  Thí sinh đoạt giải Nhì, Ba trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia tuyển thẳng vào Học viện được cấp học bổng tương đương 50% học phí trong năm học thứ nhất.

Học viện ưu tiên xét tuyển vào đại học đối với các thí sinh: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2015, 2016 môn Toán, Vật lý, Tin học hoặc thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2015, 2016; Tốt nghiệp THPT năm 2016; Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi theo các tổ hợp môn thi tương ứng với ngành đã đăng ký và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định..

Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Học viện không giới hạn chỉ tiêu.

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Học viện từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 10/8/2016. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

Học viện xét tuyển thẳng đối với các đối tượng khác theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh được xét tuyển thẳng thuộc đối tượng này phải đóng học phí theo quy định của Học viện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng