DMCA.com Protection Status

HV Ngoại giao xét tuyển bổ sung từ 21 điểm

TPO - Hôm nay, Học viện Ngoại giao thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 vào hệ đại học chính quy năm 2016.

HV Ngoại giao xét tuyển bổ sung từ 21 điểm

 Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Bổ sung Đợt 1 : Đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển;

Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường Đại học/Học viện chủ trì tổ chức, có tổng điểm 03 môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả dưới 1,0 (một) điểm.

Ngành đào tạo, tổ hợp môn xét tuyển, điểm nhận hồ sơ xét tuyển như sau:

STT.

Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt I

Ghi chú

1.

Quan hệ quốc tế

D310206

A1

21,0

Học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc

D1

21,0

D3

21,0

Học Tiếng Pháp

2.

Kinh tế quốc tế

D310106

A

21,0

A1

21,0

D1

21,0

3.

Luật quốc tế

D380108

A1

21,0

D1

21,0

4.

Truyền thông quốc tế

D320407

A1

21,0

D1

21,0

D3

21,0

Học Tiếng Pháp

5.

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

30,0

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

 Nguyên tắc xét tuyển
          - Mỗi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Bổ sung Đợt 1 vào Học viện được đăng ký tối đa 02 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.
          - Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển Bổ sung đợt 1.
         - Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.
          - Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website: www.dav.edu.vn

Hồ sơ đăng ký xét tuyển xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng