Kê khai đội ngũ giáo viên khi mở ngành hệ trung cấp chuyên nghiệp

TPO-Bộ GD&ĐT vừa có công văn khẩn gửi các Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn, xử lý, kiểm tra mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Kê khai đội ngũ giáo viên khi mở ngành hệ trung cấp chuyên nghiệp

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo tất các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định đăng ký mở ngành đào tạo mới.

Ngoài ra, công văn yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra theo quy định của pháp luật tại các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp đóng trên địa bàn về việc thực hiện đào tạo đối với các ngành đã được mở trước khi quy định mới (Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT) có hiệu lực thi hành. Xử lý nghiêm hoặc đề xuất với các cơ quan có thẩm uyền xử lý nghiêm đối với các cơ sở đào tạo vi phạm các quy định tại Thông tư.

Tập trung kiểm tra các quyết định hoặc công văn chấp thuận đăng ký mở ngành của Bộ GD&ĐT (đối với các ngành đào tạo đã thực hiện tuyển sinh sau năm 2005); ngành đào tạo hiện tại không đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định; đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo; có hành vi gian lận trong kê khai các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đối với ngành đào tạo và các trường hợp vi phạm pháp luật khác trong việc thực hện đào tạo đối với từng ngành.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá