Không dạy thêm cho học sinh tiểu học

TP- UBND TPHCM vừa ban hành quy định về Quản lý dạy thêm, học trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TPHCM quy định không được dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ một số trường hợp.

Ảnh minh họa: Hồng Vĩnh.
Những trường hợp đó là: Nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình, phụ đạo những học sinh học lực yếu, bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh.

Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp không được tổ chức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người không phải là học viên của cơ sở đó.

Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là do các tổ chức khác (ngoài các tổ chức nêu trên) hoặc cá nhân thực hiện. Mức thu tiền dạy thêm theo thỏa thuận của giáo viên với cha, mẹ học sinh; không được tổ chức dạy thêm quá 3 tiết/buổi học và không quá 3 buổi/tuần.

Đối với các lớp học 2 buổi trong một ngày, không tổ chức dạy thêm cho học sinh. Việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ bố trí trong các buổi học tại trường.

Hoạt động dạy thêm, học thêm có thu tiền chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp cá nhân giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường hoặc những người dạy kèm cho học sinh theo yêu cầu của phụ huynh được miễn cấp giấy phép dạy thêm.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét để cấp phép hoạt động cho các tổ chức và cá nhân theo quy định.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá