Loay hoay chuyển đổi giáo viên ở Thanh Hóa

TPO - Bộ GD&ĐT quy định giáo viên điều chuyển xuống dạy tiểu học, mầm non phải có văn bằng 2. Tuy nhiên, việc triển khai bồi dưỡng cho giáo viên ở Thanh Hóa chưa thực hiện được

Thực hiện công văn 9656/UBND-VX, ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh, về việc sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai rà soát, sắp xếp, điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính trường mầm non, tiểu học và THCS công lập trong phạm vi huyện. Trong đó, toàn tỉnh Thanh Hóa đã điều chuyển 633 người từ THCS xuống dạy tiểu học, mầm non và tiểu học xuống dạy mầm non.

Sau khi các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều chuyển giáo viên xuống dạy tiểu học, mầm non, để đảm bảo chất lượng dạy học, ngày 29/12/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 5094/QĐ-ƯBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học năm học 2016 – 2017. Theo đó, các giáo viên sẽ được tập huấn, bồi dưỡng trong thời gian 6 tuần theo hình thức tập trung tại Trường ĐH Hồng Đức.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu phải đào tạo văn bằng 2 (thời gian 2 năm) đối với giáo viên điều chuyển xuống dạy tiểu học, mầm non. Vì vậy, đến nay việc triển khai bồi dưỡng cho giáo viên đã thực hiện điều chuyển tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chưa thực hiện được.

  1. Năm học 2018-2019, vẫn còn hàng trăm giáo viên điều chuyển đang dạy ở bậc học không đúng với chuyên môn. Để đảm bảo các giáo viên điều chuyển xuống dạy tiểu học, mầm non theo đúng chức danh, nghề nghiệp theo quy định, Sở GD&ĐT đã có văn bản thông báo cho giáo viên điều chuyển đăng ký học văn bằng 2. Tuy nhiên, số người đăng ký đi học ít nên việc tổ chức lớp học gặp khó khăn.

Nguyên nhân là nhiều giáo viên không có ý định chuyển đổi lâu dài, mà chờ cơ hội khi cấp THCS thiếu giáo viên sẽ được điều chuyển lại theo đúng trình độ, chuyên môn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng