Kiên cố hoá trường lớp học, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên năm 2008:

Mới khởi công được 372/10.000 công trình

TP - Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của 63 tỉnh, thành trên cả nước, đến ngày 30/9/2008 mới có 372 công trình được khởi công xây dựng (khoảng 1.600 phòng học). Khoảng 9.650 công trình còn lại đang làm thủ tục đầu tư xây dựng.

Trước đó, theo kết quả hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tháng 4/2008, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình trường học và nhà công vụ giáo viên trong năm 2008 là khoảng 10.000 công trình (với hơn 25.600 phòng học và 67.000 m2 nhà công vụ giáo viên).

Vấn đề này sẽ là một trong những nội dung được đưa ra bàn thảo trong cuộc họp qua mạng triển khai công tác xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 do Văn phòng Chính phủ tổ chức trong hôm nay, 8/10.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá