Năm 2006: Hoàn thành kiên cố hóa trường, lớp học

(TPO) Đó là một phần nội dung Chỉ thị vừa được Thủ tướng ký ban hành về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học.

Trường Tiểu học Sư Lư đang được kiên cố hóa từ nguồn vốn Chương trình 159. Ảnh: H.G
Chỉ thị nêu rõ sau hơn 2 năm thực hiện, hàng chục nghìn phòng học kiên cố đã được thay thế cho các lớp học tranh, tre, nứa, lá bằng nguồn vốn hỗ trợ từ công trái giáo dục.

Tuy vậy, việc thực hiện Chương trình đã bộc lộ những yếu kém cần khắc phục: Sự chỉ đạo thiếu sát sao nên tiến độ triển khai Chương trình ở nhiều tỉnh còn chậm; Việc phối hợp lồng ghép chương trình này với các chương trình, dự án khác có xây dựng trường, lớp học trên địa bàn chưa chặt chẽ nên việc sử dụng nguồn vốn chưa phù hợp...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, Thủ tướng chỉ thị Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học Trung ương lập kế hoạch cụ thể, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tiến độ xây dựng ở từng địa phương; Tăng cường kiểm tra và và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT tiếp tục hướng dẫn sử dụng các thiết kế trường, lớp học mẫu đã ban hành để xây dựng phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Riêng các tỉnh có nhiều khó khăn, sau khi báo cáo Hội đồng Nhân dân các cấp, Bộ GD&ĐT và Ban Chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa  trường, lớp học TW, có thể được kéo dài thời gian thực hiện Chương trình đến hết Quý II năm 2006.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá