Năm 2010: 20% SV học theo hình thức giáo dục từ xa

(TPO) Ngày 4/7, Thủ tướng đã phê duyệt đề án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005 - 2010" với mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục từ xa.

Năm 2010 sẽ có 20% SV học theo hình thức giáo dục từ xa 
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan trình Đề án - Đề án phát triển giáo dục từ xa sẽ tạo điều kiện để nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp…

Cũng theo Đề án, từ nay đến đến năm 2010 sẽ tập trung phát triển phương thức giáo dục từ xa ở các trường đại học, cao đẳng và phấn đấu có ít nhất 20% sinh viên học tập theo phương thức giáo dục từ xa.

Để làm được việc này cần củng cố, hoàn thiện mạng lưới giáo dục từ xa trên cơ sở các đơn vị giáo dục từ xa và các đơn vị giáo dục thường xuyên hiện có.

Ngoài ra, các trường cần xây dựng hệ thống trang thiết bị và học liệu đào tạo qua mạng; Đầu tư ban đầu về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị cho một số cơ sở giáo dục từ xa trọng điểm để đến năm 2010 trở thành các cơ sở mạnh về  nghiên cứu, phát triển chương trình, sản xuất học liệu đa phương tiện (Multimedia) và tổ chức các hoạt động giáo dục từ xa.

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và giáo viên làm công tác giáo dục từ xa cũng là những việc cần phải thực hiện trong thời gian tới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá