Năm 2013: Các trường ĐH, CĐ đánh giá và công nhận quy trình đào tạo

TP - Các trường được phép đánh giá và công nhận lẫn nhau về quy trình đào tạo, nội dung đào tạo và giá trị của tín chỉ, làm cơ sở cho việc công nhận kiến thức đã tích luỹ của sinh viên sử dụng trong trường hợp chuyển trường, học liên thông hoặc học tiếp lên trình độ cao hơn giữa các cơ sở đào tạo.

> Cắt chỉ tiêu ngành kinh tế, sư phạm
> Siết chặt đào tạo liên thông

Đó là quy định của thông tư “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”được ban hành mới đây của ngành GD&ĐT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2013.

Thông tư này cũng đưa ra những quy định về việc học 2 chương trình của sinh viên và bảo vệ tốt nghiệp như những khởi đầu của năm 2013, khi luật GD đại học bắt đầu có hiệu lực.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá