Sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2018

Năm 2018, sinh viên cao đẳng có thể vừa học vừa làm

TP - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư quy định cho phép các trường đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học.

Năm 2018, sinh viên cao đẳng có thể vừa học vừa làm

Thông tư quy định cụ thể về đối tượng, phạm vi áp dụng; Chương trình, giáo trình đào tạo; thời gian, địa điểm, phương pháp đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và kế hoạch đào tạo...

Việc ban hành Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong việc tổ chức hình thức đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và xã hội. Tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo nghề nghiệp linh hoạt trong tuyển sinh đào tạo theo các hình thức đào tạo chính quy và thường xuyên. Thông tư quy định nhiều nội dung mới, giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người học linh hoạt hơn trong quá trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo.

Ngoài ra, với hình thức vừa học vừa làm, tạo điều kiện cho người học tận dụng được thời gian. Có thể lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện kinh tế và điều kiện làm việc của bản thân. Tránh lãng phí thời gian phải học tập trung 3-4 năm tại trường mà không tham gia sản xuất, làm việc, lãng phí nguồn lực xã hội.  Người học khi tham gia đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học được miễn giảm các môn học, mô-đun, tín chỉ đã tích lũy được trước đó; khi học các môn học, mô - đun, tín chỉ cụ thể, người học chỉ học những nội dung kiến thức, được hướng dẫn thực hành kỹ năng nghề theo nội dung, yêu cầu của môn học, mô - đun mà người học chưa biết, chưa làm được hoặc chưa biết kỹ, đầy đủ, chưa làm được thành thạo.

Việc tổ chức đào tạo được thực hiện linh hoạt, kết hợp giữa học tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp, học tại nơi làm việc, tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho mọi người có thể tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng được sự thay đổi của công nghệ và sản xuất. Tạo cơ hội học tập cho mọi người, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá