Năm 2018: Triển khai đại trà chương trình mới ở lớp 1

TPO - Năm học 2018-2019 sẽ chính thức triển khai đại trà chương trình (CT) mới lớp 1. Đó là khẳng định của GS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên CT giáo dục phổ thông mới.

Theo  GS. Nguyễn Minh Thuyết, nhiều ý kiến lo lắng về khả năng tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai CT mới từ đầu năm học 2018 – 2019.

Đây là những lo lắng rất có cơ sở. Tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và nhân dân, Ban Phát triển CT kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai CT mới theo từng bước.

Cụ thể, trong năm học 2018 – 2019, cho triển khai đại trà CT mới ở lớp 1; thực nghiệm ở lớp 2, lớp 6 và lớp 10.

Trong năm học tiếp theo (2019-2020), triển khai đại trà ở lớp 2 và lớp 6, dạy thực nghiệm lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

Năm thứ ba (2020 – 2021), triển khai đại trà ở lớp 3, lớp 7, lớp 10 v.v... Đến năm học 20122 – 2023, CT mới sẽ được dạy ở tất cả các lớp theo đúng thời hạn Nghị quyết 88 của Quốc hội đề ra. Như vậy, các địa phương sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị giáo viên, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất để từng bước đáp ứng được yêu cầu của CT mới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá