DMCA.com Protection Status

Năm học 2020-2021: Chú trọng giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng giáo viên

TPO - Năm học 2020-2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các địa phương chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên.

Năm học 20.20-2021, chú trọng giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng  giáo viên
Năm học 20.20-2021, chú trọng giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng giáo viên

Đổi mới, đảm bảo chất lượng giáo dục

Theo đó, năm học  2020-2021 toàn ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; triển khai Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản trong năm học mới.

Trong đó, các địa phương lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp.

Riêng đối với những địa phương phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch, sẽ tổ chức việc dạy và học trực tuyến và trên truyền hình với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học.

Mục tiêu xuyên suốt trong 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021  mà Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh là tiếp tục đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở đảm bảo nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh, gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp luôn là nhiệm vụ cốt lõi. Cần quan tâm xây dựng các chính sách, cơ chế mang tính đặc thù, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ này. Đặc biệt, cần thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cũng trong năm học này, tổ chức thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 2, lớp 6 và tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình; tiếp tục triển khai xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đồng thời, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tinh giản nội dung dạy học; đẩy mạnh giáo dục STEM trong bậc phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Năm học 2020-2021 cũng chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua hoạt động giáo dục và trải nghiệm; tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường. 

Xử lý nghiêm tiêu cực

5 nhóm giải pháp cơ bản được Bộ GD&ĐT yêu cầu: Bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, lối sống văn minh đối với cán bộ quản lý giáo dục.

Đặc biệt, rà soát các vấn đề GD&ĐT trong toàn ngành để chủ động chỉ đạo giải quyết dứt điểm, khắc phục những hạn chế, bất cập. 

Trong năm học 2020-2021, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ được tăng cường. Theo Chỉ thị, thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT; thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học, nhất là việc thực hiện quy định về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; công tác tuyển sinh, các chương trình liên kết giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các hoạt động tư vấn du học. Xem xét dừng tuyển sinh các chương trình, các ngành đào tạo không đảm bảo chất lượng.

Chỉ thị nhấn mạnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; tăng chế tài xử phạt đối với một số hành vi vi phạm có tổ chức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục.

9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trong cả nước;Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GDĐT; Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục; Hội nhập quốc tế trong GDĐT; Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động GDĐT; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

5 nhóm giải pháp cơ bản là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về GDĐT; Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng