Năm học tới: Tăng 10% quy mô đào tạo ĐH, CĐ

Bảo đảm mức tăng quy mô 10% đối với đào tạo ĐH, CĐ là một trong những nhiệm vụ mà Bộ GD - ĐT đề ra trong năm học 2005 - 2006.

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Minh Hiển vừa ban hành Chỉ thị số 22 /2005/CT - BGD&ĐT về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005 - 2006.

Theo đó, trong năm học 2005 - 2006 tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và hướng nghiệp.

Trong năm học tới cũng sẽ triển khai thí điểm mô hình trường THPT kỹ thuật, tổng kết thí điểm phân ban ở THPT, thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ, thực hiện việc phân luồng sau THCS, THPT; bảo đảm mức tăng quy mô 10% đối với đào tạo ĐH, CĐ.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Trước hết cần tổ chức điều tra, khảo sát, rà soát lại đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để sắp xếp, sử dụng hợp lý; từng bước bảo đảm đủ loại hình, đủ định mức, đúng chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở phổ thông.

Đồng thời với đó sẽ khẩn trương tham mưu với UBND tỉnh, TP ban hành quy hoạch, kế hoạch tổng thể về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng sử dụng và tuyển dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương nhằm mục tiêu đến năm 2010 có 100% giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS đạt chuẩn và trên chuẩn, có 10% giáo viên THPT đạt trình độ sau ĐH.

Năm học 2005 - 2006, năm học đầu tiên thực hiện không tổ chức thi tốt nghiệp THCS, các địa phương cần tập trung chỉ đạo tốt việc xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2006 - 2007 và tuyển sinh ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp.

Khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở giáo dục tại Việt Nam để đào tạo học chuyên nghiệp, ĐH và sau ĐH tại chỗ.

Tăng cường quản lý nhằm chấn chỉnh, chấm dứt việc dạy thêm, học thêm có tính chất vụ lợi, áp đặt ở trong và ngoài nhà trường; ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc các hành vi gian dối trong giáo dục, trước hết trong công tác thi cử, tuyển sinh, cấp phát văn bằng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá