Sự kiện: Tuyển sinh 2008

Ngành “hot” khối Nông Lâm Ngư 

TP - Năm 2007, ngành Công nghệ sinh học của trường ĐH Lâm nghiệp khối B có mức điểm chuẩn lên đến 19 điểm, cao nhất trong các ngành của trường.

Trong khi đó, điểm chuẩn khối A của ngành này chỉ là 15 điểm. Ngành Khoa học môi trường (khối B) 17,5 điểm. Ngành Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường: khối A: 15 điểm, khối B: 16 điểm.

Các ngành khác còn lại của trường như Chế biến lâm sản, Công nghiệp phát triển nông thôn, Cơ giới hóa lâm nghiệp… mức điểm chuẩn là 15 điểm.

Hầu hết điểm chuẩn các ngành học của ĐH Nông Lâm TPHCM năm 2007 đều tăng đột biến so với điểm chuẩn năm 2006 từ 1-3 điểm. Ngành Công nghệ sinh học vẫn là ngành nóng nhất. Ngành Công nghệ hóa học khối A: 17,5 điểm, khối B: 22 điểm.

Khối ngành Môi trường xếp thứ ba bao gồm: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường và Du lịch sinh thái khối A: 16 điểm, khối B: 20 điểm. Khối ngành thú y: Bác sĩ thú y, Dược thú y (khối A: 16 điểm, khối B: 18,5 điểm). Các ngành học khác đều có mức điểm chuẩn nằm trong khoảng từ 14-16 điểm.

Tại các trường ĐH vùng, ĐH Nông Lâm Huế (thuộc trường ĐH Huế) và ĐH Nông Lâm Thái Nguyên (thuộc trường ĐH Thái Nguyên) là hai trường được thí sinh chú ý khá nhiều.

Điểm chuẩn của các ngành thuộc ĐH Huế năm 2007 đều nằm ở mức 15 điểm ở cả hai khối A và B. Các ngành đó là: Công nghiệp và công trình nông thôn, Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Trồng trọt…

Điểm chuẩn các ngành của ĐH Nông Lâm Thái Nguyên được chia theo hai khối: khối A 15 điểm, khối B 13 điểm. 

Còn nữa

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng