Sự kiện: Trắc nghiệm

Ngày Nhà giáo Việt Nam: Ai là thầy giáo của hai hoàng đế nổi tiếng nhất sử Việt?

TPO - Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò tri ân tới thầy cô giáo của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ngày Nhà giáo Việt Nam bắt đầu từ đâu. Ai là thầy giáo của hai hoàng đế nổi tiếng nhất sử Việt?

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris lấy tên là gì?

1. Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris lấy tên là gì?

 • A. Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris, lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants – FISE).

 • B. Hội liên hiệp các nhà giáo tiến bộ

 • C. Hội liên hiệp các nhà giáo tiến bộ thế giới

Bản Hiến chương các nhà giáo được xây dựng tại đâu?

2. Bản Hiến chương các nhà giáo được xây dựng tại đâu?

 • A. Ba Lan

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương. Nội dung chủ yếu của Bản Hiến chương các nhà giáo: Đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học. Đấu tranh thủ tiêu các chế độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học và ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật chất, tinh thần chính đáng cho các nhà giáo;..cácà giáo tiến bộ thế giới

 • B. Phần Lan

 • C. Hà Lan

Quyết định chọn ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam do ai ký thông qua?

3. Quyết định chọn ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam do ai ký thông qua?

 • A. Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • B. Thủ tướng Phạm Văn Đồng

 • C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Câu trả lời đúng là đáp án C: Quyết định số 167/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng do Ông Võ nguyên Giáp kí. Khi Việt Nam thống nhất, với ý nghĩa tích cực của ngày 20/11, theo nguyện vọng của giáo giới cả nước, kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (tháng 4/1982) và Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em…, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26/9/1982 quyết định sẽ lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức ở nước ta vào ngày tháng năm nào?

4. Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức ở nước ta vào ngày tháng năm nào?

 • A. 20/11/1957

 • B. 20/11/1958

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh. Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958. Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam.

 • C. 20/11/1959

Danh nhân khoa bảng nào vinh dự trở thành thầy giáo đầu tiên dạy học cho vua?

5. Danh nhân khoa bảng nào vinh dự trở thành thầy giáo đầu tiên dạy học cho vua?

 • A. Mạc Hiển Tích

 • B. Lê Văn Thịnh

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Sau khi đỗ đầu trong kỳ thi Minh kinh bác học năm 1075, Lê Văn Thịnh (1038-1095) dạy học cho vua Lý Nhân Tông, trở thành người thầy đầu tiên của các vị vua nước Việt. Sau khi đỗ đầu trong kỳ thi Minh kinh bác học năm 1075, Lê Văn Thịnh dạy học cho vua Lý Nhân Tông, trở thành người thầy đầu tiên của các vị vua nước Việt. Sau khi đỗ Sau khi đỗ đầu trong kỳ thi Minh kinh bác học năm 1075, Lê Văn Thịnh dạy học cho vua Lý Nhân Tông, trở thành người thầy đầu tiên của các vị vua nước Việt. Sau khi đỗ đầu trong kỳ thi Minh kinh bác học năm 1075, Lê Văn Thịnh dạy học cho vua Lý Nhân Tông, trở thành người thầy đầu tiên của các vị vua nước Việt. Sau khi đỗ đầu trong kỳ thi Minh kinh bác học năm 1075, Lê Văn Thịnh dạy học cho vua Lý Nhân Tông, trở thành người thầy đầu tiên của các vị vua nước Việt.

 • C. Mạc Đĩnh Chi

Thầy giáo nào có nhiều học trò đỗ trạng nguyên nhất?

6. Thầy giáo nào có nhiều học trò đỗ trạng nguyên nhất?

 • A. Trần Ích Phát

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Theo sách Đại Nam nhất thống chí, thầy Trần Ích Phát (chưa rõ năm sinh, mất) quê ở làng Triều Dương, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ông được cho rằng thọ tới 100 tuổi. Thầy Trần Ích Phát có 3 học trò đỗ trạng nguyên, 4 bảng nhãn, 10 thám hoa và nhiều người khác đỗ tiến sĩ. Ông được cho là thầy giáo có nhiều học trò đỗ đại khoa nhất trong lịch sử. Theo thống kê, tính từ khoa thi đầu tiên triều đình định ra tam khôi cho đến khoa thi cuối cùng lấy trạng nguyên (năm 1736), nước ta chỉ có 50 người đỗ trạng. Riêng dưới thời vua Lê Thánh Tông trị vì (1460-1497), cả nước có 9 trạng nguyên, 10 bảng nhãn, 10 thám hoa, 146 hoàng giáp, 136 tiến sĩ. Trong đó, 3 học trò của thầy Trần Ích Phát đỗ trạng nguyên, 4 bảng nhãn, 6 thám hoa, 10 hoàng giáp và 51 tiến sĩ. Ba học trò của thầy Trần Ích Phát đỗ trạng nguyên là Vũ Kiệt (đỗ năm 1472), Trần Sùng Dĩnh (đỗ năm 1487) và Nghiêm Hoản (đỗ năm 1496). Riêng ở 2 khoa thi đình năm Hồng Đức thứ 18 và thứ 27 đời vua Lê Thánh Tông, tất cả bảng tam khôi đều là học trò của thầy Phát.

 • B. Mạc Đĩnh Chi

 • C. Nguyễn Khuyến

Nhà giáo nào là nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ 16 và nổi danh về tài tiên tri?

7. Nhà giáo nào là nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ 16 và nổi danh về tài tiên tri?

 • A. Thân Nhân Trung

 • B. Lê Quý Đôn

 • C. Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Câu trả lời đúng là đáp án C: Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585), tên huý là Văn Đạt, tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân am cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử , là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam – Bắc triều (Lê – Mạc phân tranh) cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu Trạng nguyên khoa thi Ất Mùi (1535) và làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước “Trình Tuyền hầu” rồi thăng tới “Trình Quốc công” mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Dưới thời phong kiến của Việt Nam, ông là một trong số rất hiếm văn nhân Nho gia điển hình (tức là những người không phải quan tướng nắm binh quyền và chưa từng cầm quân ra trận) được phong tới tước Công ('Quận công' hay 'Quốc công') ngay từ lúc còn sống. Trình Quốc công là tước phong chính thức cao nhất của vua nhà Mạc ban cho Nguyễn Bỉnh Khiêm gần 20 năm trước khi ông mất.

Ai đỗ tiến sĩ nhưng nhất quyết không làm quan, về quê mở trường dạy học?

8. Ai đỗ tiến sĩ nhưng nhất quyết không làm quan, về quê mở trường dạy học?

 • A. Phạm Sư Mạnh

 • B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • C. Chu Văn An

  Câu trả lời đúng là đáp án C: Sau khi thi đỗ thái học sinh (tiến sĩ) dưới thời vua Trần, Chu Văn An ( 1292–1370) không ra làm quan, ông xin vua về mở trường dạy học. Câu nói nổi tiếng của ông với vua Trần Minh Tông là: “Thần đọc sách, chưa thấy nước nào không coi trọng sự học mà có thể tiến lên được. Xin bệ hạ cho thần được về nhà mở trường dạy học, góp phần bồi bổ sự học của nước nhà”.

Thầy giáo nào nổi tiếng “văn võ song toàn”, có tới 2 học trò về sau trở thành hoàng đế?

9. Thầy giáo nào nổi tiếng “văn võ song toàn”, có tới 2 học trò về sau trở thành hoàng đế?

 • A. Trương Văn Hiến

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Trương Văn Hiến là võ sư, đồng thời cũng là nhà giáo nổi tiếng trong sử Việt. Sinh thời, ông có tới hai người học trò về sau trở thành hoàng đế là Nguyễn Nhạc (Thái Đức Hoàng đế) và Nguyễn Huệ (Quang Trung Hoàng đế), còn một người học trò khác sau xưng vương là Nguyễn Lữ (Đông Định vương). Cả 3 anh em “Tây Sơn tam kiệt” đều là học trò của ông. Theo sách Những người thầy trong sử Việt, Trương Văn Hiến vốn là người rất kén chọn học trò, không phải ai đến xin học cũng được thầy thu nạp. Vậy mà, như gặp cơ duyên, thầy Trương Văn Hiến đã nhận lời lên đất Tây Sơn để nhận lời dạy học cho 3 anh em nhà họ Nguyễn.

 • B. Lương Đắc Bằng

 • C. Chu Văn An

Ai là thầy giáo cuối cùng dạy vua?

10. Ai là thầy giáo cuối cùng dạy vua?

 • A. Phạm Đôn Lễ

 • B. Đoàn Nhữ Hải

 • C. Lê Nhữ Lâm

  Câu trả lời đúng là đáp án C: Lê Nhữ Lâm, dạy vua Bảo Đại, là thầy giáo cuối cùng dạy vua và cũng là người Tổng tài cuối cùng của Quốc sử quan triều Nguyễn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng