Nghiên cứu không xong phải trả lại tiền

Các đề tài, dự án khoa học - công nghệ (KHCN) sử dụng ngân sách nhà nước nếu không hoàn thành sẽ phải hoàn trả ngân sách toàn bộ kinh phí đã được cấp nhưng chưa sử dụng hoặc bị thu hồi từ 10-30% đối với phần kinh phí đã sử dụng.

Nguồn kinh phí nộp trả ngân sách (đối với phần kinh phí đã sử dụng) sẽ do chủ nhiệm đề tài, dự án và các nguồn kinh phí tự có khác của tổ chức chủ trì phải bỏ ra.

Đây là một trong những nội dung của thông tư liên tịch về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KHCN sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính, Bộ KHCN ban hành.

Qui định này nhằm giao quyền tự chủ cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm trong việc sử dụng dự toán kinh phí của đề tài, dự án gắn với trách nhiệm về các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.              

Theo Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá