Sự kiện: Trắc nghiệm

Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai?

TPO - Ngày 26/3 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng ôn lại lịch sử ra đời và ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày thành lập Đoàn 26/3 được thành lập vào năm nào?

1. Ngày thành lập Đoàn 26/3 được thành lập vào năm nào?

 • A. 1930

 • B. 1931

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định "Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn" và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó Đoàn TNCS Đông Dương ra đời. Qua các giai đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Từ ngày 23 đến ngày 25/5/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn lấy ngày 26/3, một ngày trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương tháng 3/1931 làm kỷ niệm thành lập đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

 • C. 1932

Tên gọi ‘Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” là từ năm nào?

2. Tên gọi ‘Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” là từ năm nào?

 • A. 1976

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Sau khi Việt Nam thống nhất, tháng 12 năm 1976, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh hợp nhất với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 • B. 1977

 • C. 1978

Từ ngày mới thành lập cho đến nay Đoàn đã mấy lần đổi tên?

3. Từ ngày mới thành lập cho đến nay Đoàn đã mấy lần đổi tên?

 • A. 6

 • B. 7

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Từ 1931 – 1936, Đoàn có tên là Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương; Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương; Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương; Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam; Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam; Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh; Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 • C. 8

Câu nói nổi tiếng“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” là của đoàn viên thanh niên nào?

4. Câu nói nổi tiếng“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” là của đoàn viên thanh niên nào?

 • A. Võ Thị Sáu

 • B. Lý Tự Trọng

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù:“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

 • C. Nguyễn Viết Xuân

Bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

5. Bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

 • A. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

 • B. Lên Đàng

 • C. Thanh niên làm theo lời Bác

  Câu trả lời đúng là đáp án C: Trong các kỳ Đại hội Đoàn ở Trung ương hoặc ở các tỉnh, thành phố cũng như các cấp cơ sở Đoàn, vào giờ phút trang trọng của buổi khai mạc đều vang lên lời hát "Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình, độc lập, tự do… Đi lên thanh niên, khó khăn ngại chi. Đi lên thanh niên làm theo lời Bác. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên…"Người sáng tác bài hát đó chính là nhạc sĩ Hoàng Hòa. Tên bài hát "Thanh niên làm theo lời Bác" của ông được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI quyết định lấy làm bài hát chính thức của Đoàn. Bài hát còn có tên gọi là Đoàn ca được sáng tác năm 1953.

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, ai được bầu làm Bí thư thứ 1?

6. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, ai được bầu làm Bí thư thứ 1?

 • A. Vũ Quang

 • B. Đặng Quốc Bảo

 • C. Nguyễn Lam

  Câu trả lời đúng là đáp án C: Ngày 7/2/1950, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đoàn Thanh niên Cứu quốc được tổ chức tại xã Cao Vǎn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với hơn 400 đại biểu từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau tham dự. Đại hội quyết định thống nhất các tổ chức thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam và bầu ra Ban Chấp hành mới. Đồng chí Nguyễn Lam chính thức được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Lam tên thật là Lê Hữu Vỵ, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1921 tại thôn Đại Cầu, xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đồng chí từng giữ nhiều chức vụ cao cấp trong chính quyền Việt Nam như Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ. . Đồng chí từng được được Nhà nước truy tặng Huân chương Sao Vàng năm 2007.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 là đồng chí nào?

7. Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 là đồng chí nào?

 • A. Lê Quốc Phong

  Câu trả lời đúng là đáp án A: Theo kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, đồng chí Lê Quốc Phong đã tái đắc cử Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Lê Quốc Phong (SN 1978), Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

 • B. Nguyễn Anh Tuấn

 • C. Bùi Quang Huy

Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai?

8. Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai?

 • A. Võ Thị Sáu

 • B. Lý Tự Trọng

  Câu trả lời đúng là đáp án B: Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù:“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

 • C. Nguyễn Viết Xuân

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng