Người học khiếm thị được miễn thi tốt nghiệp

TPO – Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, học sinh khiếm thị, học sinh lớp 12 được triệu tập thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực, hoặc tham gia các cuộc thi quốc tế, khu vực về thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, được miền thi tốt nghiệp.

>> Đề xuất miễn thi tốt nghiệp cho học sinh khuyết tật

Năm nay, người học khiếm thị được miễn thi tốt nghiệp THPT.
Theo đó, học sinh khiếm thị sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT nếu:

- Học hết chương trình trung học phổ thông; đủ diều kiện dự thi theo quy định của Quy chế này.

- Được các cơ sở y tế và trường phổ thông nơi học tập xác nhận tình trạng khiếm thị.

Đối với học sinh lớp 12, được Bộ GD&ĐT triệu tập tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hoá; hoặc được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, được miễn thi tốt nghiệp khi đáp ứng được các điều kiện:

Ngoài tổng số buổi nghỉ học trong năm học lớp 12 không quá 45 buổi (nghỉ một lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại), các đối tượng trên phải:

+ Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

+ Xếp loại cả năm lớp 12 với hạnh kiểm loại tốt, học lực từ loại khá trở lên (đối với đối tượng dự thi Olympic các môn văn hóa), hoặc từ trung bình trở lên (đối với đối tượng được triệu tập thi thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ);

+ Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến Sở giáo dục và đào tạo trước ngày thi tốt nghiệp.

Quy chế của Bộ GD&ĐT quy định, người học thuộc diện miễn thi được công nhận tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp theo các tiêu chuẩn:

a) Loại giỏi: Nếu năm học lớp 12 được xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; được tính tương đương với tốt nghiệp loại giỏi có điểm xếp loại tốt nghiệp là 9,0 điểm.

b) Loại khá: Năm học lớp 12 được xếp loại học lực và hạnh kiểm đều từ loại khá trở lên; được tính tương đương với tốt nghiệp loại khá có điểm xếp loại tốt nghiệp là 7,0 điểm.

c) Loại trung bình: Các trường hợp còn lại.

Người học diện miễn thi, nếu muốn có điểm xếp loại tốt nghiệp cao hơn thì phải dự thi tốt nghiệp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá