Nhà thơ Nguyễn Duy nói gì về đề văn thi THPT gây sốc năm nay?

Nhà thơ Nguyễn Duy bất ngờ, không nghĩ rằng người làm chương trình có thể lấy 3 khổ thơ Đánh thức tiềm lực của mình đưa vào đề thi THPT quốc gia năm nay.

Nhà thơ Nguyễn Duy - Ảnh: Tuổi Trẻ
Nhà thơ Nguyễn Duy - Ảnh: Tuổi Trẻ

"Nếu ra đề như thế tôi thấy rất mừng. Vì từ xưa đến nay, hễ nói văn chương là cứ nói đến chuyện… "giời ơi", nào là trăng, sao, mây, gió… Bàn thơ là toàn bàn đến cái đẹp của thiên nhiên, tình nghĩa con người thôi… Còn bài thơ này thì đi vào thực tế của đời sống, của dân, của nước.

Bây giờ người ta bắt đầu nhìn nhận đến giá trị thực tế của văn học đối với đời sống đương đại, đang diễn ra. Có lẽ đây là điều mà trước nay tôi chưa thấy ai làm. Nếu ra đề thi này thì người ta đặt vấn đề văn chương, trách nhiệm của văn chương đối với đời sống xã hội trước mắt, đang diễn ra. Đó là điều khác so với kiểu cũ.

Có thể nói trách nhiệm công dân đối với xã hội (nhấn mạnh), đối với công cuộc xây dựng đất nước ở thì hiện tại và tương lai chứ không chỉ là trách nhiệm trong quá khứ!"

(Nhà thơ NGUYỄN DUY cho biết trên Tuổi Trẻ ngày 25-6 sau khi bài thơ "Đánh thức tiềm lực" của ông được đưa vào đề thi ngữ văn THPT quốc gia 2018).

Theo Người lao động

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng