Chủ tịch nước Trần Đức Lương đề nghị:

Nhân rộng mô hình trung tâm học tập cộng đồng

Chiều 24/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Trần Đức Lương đã tiếp đại biểu dự Hội nghị sơ kết 5 năm xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng.

Sau 5 năm hình thành và phát triển, đến nay 50% số xã, phường trong cả nước đã có 4.700 trung tâm giáo dục cộng đồng, nâng cao kiến thức về văn hoá và sản xuất cho người dân tới tận các thôn bản.

Chủ tịch Trần Đức Lương đề nghị cần nhân rộng mô hình này tới toàn bộ các xã, phường trong cả nước, đồng thời tạo ra một mạng lưới liên kết với các trung tâm khuyến nông, khuyến ngư nhằm đẩy mạnh công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng xã hội học tập.

Chủ tịch cũng nhấn  mạnh nếu có các nội dung phong phú và thiết thực với đời sống sản xuất và văn hoá tinh thần của bà con thì các trung tâm giáo dục cộng đồng còn phát triển hơn nữa và tránh được lối làm việc theo phong trào, vì thành tích. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá