Nhiều trường ĐH không đảm bảo điều kiện đào tạo

TP - Dựa trên cơ sở nội dung thông tin mà các trường ĐH đã kê khai, từ 3-18/5, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đến kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo. Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn nhiều trường ĐH chưa đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.

Kết quả kiểm tra đã được Bộ GD&ĐT công bố cho báo chí hôm qua, 23/5. Theo đó, về điều kiện diện tích  sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên (theo quy mô dự kiến năm 2018) cho thấy, còn nhiều trường chưa đảm bảo quy định 2,8 m2/SV. Cụ thể như Trường ĐH Tài chính - Marketing chỉ có 2,35 m2/SV; Trường ĐH Phan Châu Trinh 2,3 m2/SV; Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 0,97 m2/SV.

Về điều kiện số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, các đoàn kiểm tra đã xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường. Qua kiểm tra, có một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo.

Sau khi kiểm tra, với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GD&ĐT yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, Bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.  Bộ cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng