Nhiều trường kĩ thuật có tỷ lệ 'chọi' thấp

TPO- Thêm nhiều trường của ĐH Quốc gia TPHCM công bố tỷ lệ chọi. Có trường công bố tỷ lệ chọi chi tiết cả các ngành.

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM

Năm 2010 tổng hồ sơ có 10.337, chỉ tiêu tuyển sinh vào trường năm nay là 3.750, như vậy tỷ lệ “chọi”: khoảng 1/ 2,76.

Ngành có tỷ lệ “chọi” thấp nhất là ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 1/1,59, có 127 hồ sơ/80 chỉ tiêu và công nghệ dệt may: 1/1,77, có 123 hồ sơ /70 chỉ tiêu.

Ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất của trường là nhóm ngành xây dựng: 1/4,77 , 520 chỉ tiêu/2482 tổng hồ sơ.

Trường ÐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Những ngành có tỷ lệ chọi cao như Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1/10,8; Kế toán 1/10,62. Một số ngành tổng số hồ sơ nộp ít hơn chỉ tiêu như: Sư Phạm kỹ thuật Ðiện công nghiệp 1/0,96; Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử 1/0,88; Sư phạm kỹ thuật Nhiệt điện lạnh 1/0,3; Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp 1/0,4.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Nhóm ngành có tỷ lệ chọi trên 5 của trường như Kinh tế đối ngoại: 1/5,43; Kế toán - Kiểm toán: 1/5,2; Kinh tế và quản lý công: 1/4,57; Luật thương mại quốc tế: 1/5,59.

Ngành tỷ lệ chọi thấp chỉ trên 1 là: Hệ thống thông tin quản lý: 1/1,98; Luật dân sự: 1/1,96.

Những nhóm ngành tỷ lệ chọi cao như: Tài chính - Ngân hàng: 1/19,15; Luật kinh doanh: 1/9,38; Kinh tế học: 1/8,34; Luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán: 1/8,26; Quản trị kinh doanh: 1/7,92

ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh

Tổng hồ sơ vào trường là 3.966; chỉ tiêu tuyển sinh là: 1.380; tỷ lệ “chọi”: 1/2,8. Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành.

ĐH Vinh: Tổng hồ sơ hơn 28.000; chỉ tiêu tuyển sinh: 4.100; tỷ lệ “chọi”: khoảng 1/6,8. Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành.

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM: Tổng hồ sơ: 7601; chỉ tiêu tuyển sinh là 1200; tỷ lệ chọi 1/6,33.

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM)

Trường năm nay có tổng hồ sơ là 12.725; chỉ tiêu tuyển sinh là 2.800; tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay là 1/4,54. Ngành có tỷ lệ chọi cao nhất là Báo chí và Truyền thông là 1/11,58 và Du lịch là 11,2.

Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Tổng hồ sơ vào trường năm nay là 1.350 ; chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 100 nên tỷ lệ chọi vào trường là 1/13,5.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM năm nay có 2000 chỉ tiêu, so với 15.724 hồ sơ ĐKDT nhận được, tỉ lệ chọi của trường vào khoảng 1/7,71.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá